Община Сливен

Тежки условия за живот за всеки трети в Сливенско

-----
04.05.2023 / 11:45

През 2022 г., линията на бедност общо за страната е 525.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 571.9 хил. лица, или 22.9% от населението на България. За 2022 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 437.50 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 22.8% от населението на областта. Това сочат данните на Отдел „Статистически изследвания“ – Сливен.

 

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се увеличава с 3.5%, а относителният дял на бедното население се понижава с 2.4 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 16.0%, а при жените – 29.3%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 13.3 процентни пункта при 5.9 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен намалява с 6.3 процентни пункта, а при жените се увеличава с 1.3 процентни пункта.

 

Същевременно обаче системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.9% до 30.3%, или със 7.4 процентни пункта за страната, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 22.8% до 28.2% или с 5.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 50.4% или с 27.6 процентни пункта.

 

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2022 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 6.4 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2021 г. поляризацията е почти същата.

 

През 2022 г. 18.7% от населението на страната живее в тежки материални и социални лишения, а в област Сливен този показател е 31.3%. В областта в материални лишения живеят 29.0% от мъжете и 33.5% от жените.

 

През 2022 г. в област Сливен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 27.4%, спрямо 2021 г. този показател намалява с 2.9 процентни пункта.

 

Показателят интензитет на икономическа активност се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове. До 2020 г. показателят се изчисляваше за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 г. той включва лица на възраст от 18 до 64 години.

 

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.

 

През 2022 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност в област Сливен живеят 6.0 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 6.9% от населението.

 

За област Сливен индикаторът сочи, че 70.6 хил. лица, или 38.9% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 29.6 хил. души са мъже, а 41.0 хил. са жени. Спрямо 2021 г. този показател се е повишил с 6.0%.

 
 

Copyright © 2008-2023 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев