Община Сливен

Само след година ще приключи проектът по реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен

.........................................................
18.02.2022 / 14:12

На 23 февруари, сряда, в 12.00 часа, в град Сливен, ул. Самуиловско шосе, ПСОВ – Сливен, ще започне ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ по проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД”.

Ще бъдат изградени и рехабилитирани площадкови пътища и комуникации към съоръженията, в т.ч. нова ограда - 1360 м. и реконструкция на довеждащ път до ПСОВ – Сливен с дължина 800 м и ширина 6 м.

 

 

 

Част от обекта е и изграждането на соларна изсушителна инсталация за обезводнената утайка.

 

Дата на завършване на проектиране и СМР: 02.02.2023 г. като периода за съобщаване на дефекти е 365 календарни дни.

 

 

 

Обща стойност на договора за инженеринг 9 853 141,48 лв.

 

 

 

Обща стойност на договора за надзор и Инженер: 379 793,00 лв.

 

 

 

Проектът „Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд., по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.

 

 

В церемонията ще вземат участие управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД инж. Севдалин Рашев, областният управител на област Сливен Веселин Вълчев, кметът на община Сливен – Стефан Радев, граждани и заинтересовани страни.

 

Основните дейности по реконструкцията на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен включват: изготвяне на инвестиционен проект във фаза Идеен проект и Технически проект; и реализацията на строително – монтажните работи.

 

 

 

Специфичните цели включват: Намаляване на загубите на вода по довеждащи и разпределителни водопроводи и постигане на устойчивост на водоснабдителната система; подобряване на качеството на водата, предназначена за питейни нужди съгласно Директива 98/83/ЕО; подобряване на качеството на повърхностните води; опазване на водните ресурси; постигане на съответствие с Директива 91/271 ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води.

 

 

 

Изпълнението на дейностите по „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен“ е на обща стойност над 10 мил. лв. и включва: изграждане на сграда за обработка на утайки; доставка и монтаж на 2 бр. механични сгъстители за излишна активна утайка (ИАУ), 3 бр. центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка, 2 бр. инсталации за приготвяне и дозиране на полиелектролит, помпи и шекове за транспорт на утайки. Ще бъде реконструиран утайкоуплътнителя. За стабилизираната утайка ще се изгради силоз. Ще бъде доставен и монтиран нов ко-генератор.

 
 

Copyright © 2008-2023 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев