Община Сливен

Районен съд-Котел с oграничителни мерки за срока на извънредното положение

...
17.03.2020 / 15:47

Със заповеди №№ РД-13-81 от 11.03.2020г., РД-13-88 от 16.03.2020г., РД-13-92 от 16.03.2020 г. и РД-13-93 от 17.03.2020, всички на И.ф. Административен ръководител-председател на РС Котел, са постановени мерки за ограничаване на разпрострастронението на коронавирусната инфекция COVID-19 и други остри респираторни заболявания, важими за периода на обявеното извънредно положение от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г., както следва :

1/ Забранен е достъпът на граждани до Съдебната палата в град Котел, ул. Раковска 58, с изключение на дежурни съдии, прокурори и съдебни служители, съобразно утвърден график.

2/На първия етаж е обособена приемна, до която се допускат граждани при прилагане на засилени мерки за сигурност и дезинфекция – там се приемат молби и документи до РС Котел (в изключителни случаи), до РП Сливен и до Агенцията по вписванията.

3/Насрочените за разглеждане в открито съдебно заседание дела са отсрочени, за което участниците по тях ще бъдат допълнително призовани за новата дата и час и е разпоредено да бъдат уведомени по телефон, електронна поща или друг начин за разпореденото отсрочване.

4/Насрочените описи и въводи по изпълнителни дела са отсрочени.

4/Образуват се и се разглеждат по изключение само следните категории дела :

4.1/ наказателни дела : чл.64 и чл.65 от НПК, чл.270 от НПК, чл.66 от НПК, чл.67 от НПК, чл.69 от НПК, чл.70 от НПК, чл.222 от НПК, чл.223 от НПК, по чл.427 от НПК, по Раздел II от Закона за здравето, по чл.7 от УБДХ, по чл.355 от НК, процесуалните действия по реда на чл.146, чл.158, чл.161, чл.164 и чл.165 по НПК, по чл.72 и чл.73 от НПК, както и по чл.159а от НПК;

4.2/граждански дела : упражняване на родителски права само относно привременни мерки; делата по Закона за защита от домашно насилие – само относно искането за заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; разрешения за теглене на суми от детски влогове; делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на доказателства; по искания по Закона за електронните съобщения;

4.3/административни дела : делата по чл.60 и чл.166 от АПК, делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи, както и делата, образувани по искания за обезпечение на доказателства.

5/При разглеждане на посочените в предходната точка дела в открито съдебно заседание участниците по тях ще бъдат призовавани по телефона или друг дистанционен начин. Заседанията ще се провеждат в съдебната зала, входът на която е откъм ул. Раковска, при прилагане на засилени мерки за сигурност и дезинфекция.

6/ Документи се приемат само в случай че са подадени по пощата или по електронен път.

7/ Справките по дела се извършват по следния начин :

на телефон – 04534 2476;

по факс – 04534 2005;

по електронна поща : kotel-rs@justice.bg; sad.kotel@gmail.com;

чрез единния портал за електронно правосъдие : https://kotel-rs.justice.bg.

8/ Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

9/ Преустановено е връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата, подлежащи на образуване и разглеждане, посочени в т.3;

Заповедите са обявени на електронната страница на РС Котел – https://kotel-rs.justice.bg, на която незабавно ще бъдат обявявани и други съобщения при промяна на обстоятелствата.

Информация може да се получи и на електронната страница на Висшия съдебен съвет, секция Пресцентър : http://www.vss.justice.bg.

 

И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН

 

РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ: (ЙОВКА БЪЧВАРОВА)

kotelnews.com
 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев