Община Сливен

Обществена трапезария ще предоставя топъл обяд на нуждаещи се в Твърдица

------------------------------------
09.07.2019 / 12:46

Община Твърдица, в качеството си на партньорска организация продължава приема на заявления-декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на социалната услуга „Обществена трапезария” по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Твърдица”, процедура BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

 

Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд всеки календарен ден от седмицата до 31 декември 2019 г.

 

Право да подават заявления-декларации за ползване на услугата имат лицата,попадащи в следните целеви групи:

 

Основна целева група:

 

• лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

 

• лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“;

 

• самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

 

• скитащи и бездомни деца и лица.

 

• лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

При неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, той ще бъде разпределен на представители от следната допълнителна целева група:

 

• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

 

• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);

 

• Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;

 

• лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

 

• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение;

 

• лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

 

• конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария .

 

Храната се приготвя от регистриран доставчик на услугата „Обществена трапезария” и се доставя в предварително избрани пунктове на територията на населените места в община Твърдица. Дейността обхваща до 830 потребители.

 

Документи за кандидатстване:

 

- Заявление-декларация за ползване на услугата – (образец);

 

- Документ за самоличност – (за справка);

 

- ТЕЛК решение (ако е налично).

 

Заявлениe-декларация за кандидатстване за социалната услуга „Обществена трапезария” може да бъде получено на хартия от 13.00 ч. до 17.00 ч. на адрес гр.Твърдица, пл.”Свобода”№5 (Сградата на бившето минно общежитие),ет.1 в стая № 5, както и в кметствата по населените места на Община Твърдица.

 

Лице за контакти: Радостина Бакалова-Петкова,тел.0878735341

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев