Община Сливен

Общински съвет - Твърдица ще проведе редовно заседание утре

.........................................................
03.07.2019 / 18:42

В четвъртък, 4 юли, от 9.30 ч., в заседателната зала на Общински съвет - Твърдица ще се провед редовно заседание на съвета при следния дневен ред:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

2. Доклад с вх.№ 1183/22.05.2019г. относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на Общински Горски Територии собственост на Община Твърдица

 

3. Предложение с вх.№ 1187/23.05.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Богдана Николова Георгиева от гр. Твърдица, ул. „Дружба” №9

 

4. Предложение с вх.№1188/23.05.2019г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сунай Салиева Сюлейманова от с.Боров Дол, жк. „ Миньор” 23-А-1-2.

 

5. Предложение с вх.№ 1189/23.05.2019г. относно: Опускане на еднократна финансова помощ на Савка Стефанова Стоева от гр. Твърдица, ул. „ Ален мак” № 9

 

6. Доклад с вх.№ 1193/28.05.2019г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд и гаражи- общинска собственост.

 

7. Предложение с вх.№ 1200/03.06.2019г. относно: Приемане актуализацията в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

 

8. Предложение с вх.№ 1201/03.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ V-50, кв. 2 по плана на с. Жълт бряг с площ 900кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.

 

9. Предложение с вх.№ 1210/17.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 079005 в земилището на с. Червенаково с площ 626кв.м., НТП- изоставена нива, шеста категория, частна общинска собственост.

 

10. Предложение с вх.№ 1211/18.06.2019г. относно: Разрешаване изработване на поект за Подробен устройствен план – План за застрояване на / ПУП-ПЗ/ за ПИ 72165.249.4, местност „ Блягорница” землище гр. Твърдица, Община Твърдица обл. Сливен.

 

11. Предложение с вх.№ 1212/19.06.2019г. относно: Утвърждаване на споразумение от 23.05.2019г. за установяване на собствеността на обект туристическа спалня/ база/ „Чумерна”.

 

12. Предложение с вх.№ 1213/19.06.2019г. относно: Приемане на актуализирания бюджет на Община Твърдица към 31.12.2018г. и отчета за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01-31.12.2018г.

 

13. Предложение с вх.№ 1214/19.06.2019г. относно: Отдаване под наем на павилион в сградата на СУ „ Неофит Рилски” гр. Твърдица с площ 60 кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост.

 

14. Предложение с вх.№ 1216/21.06.2019г. относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Твърдица, върху поземлен имот УПИ XXIII-205, кв. 64 по плана на гр. Шивачево.

 

15. Предложение с вх.№ 1217/21.06.2019г. относно: Приемане на оценка и продажба , чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 189025 в землището на гр. Шивачево с площ 1200 кв.м., НТП- нива, девета категория, частна общинска собственост.

 

16. Предложение с вх.№ 1218/24.06.2019г. относно: Включване на Основно училище „ Никола Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка, община Твърдица в списъка на защитените и в списъка на средищните училища за учебната 2019-2020г.

 

17. Предложение с вх.№ 1219/24.06.2019г. относно: Включване на Средно училище „ Неофит Рилски „ гр. Твърдица, Средно училище „ Георги Каравелов” гр. Шивачево, ОУ „ Никола Йонков Вапцаров” с. Бяла паланка в списъка на средищните училища за учебната 2019-2020г.

 

18. Предложение с вх.№ 1220/24.06.2019г. относно: Утвърждаване на мрежата от общински детски градини и училища за учебната 2019г.2020г..

 

19. Предложение с вх.№ 1221/24.06.2019г. относно: Формиране в общински училища на паралелки с браой на учениците под определения минимум в Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование за учебната 2019-2020г.

 

20. Предложение с вх.№ 1223/25.06.2019г. относно: Искане на разрешение за разполагане на временен преместваем павилион № 4А за търговски и обслужбащи дейности върху общински терен по улица „ Ленин” между о.т. 152 и о.т. 126 в гр. Шивачево.

 

21. Предложение с вх.№ 1226/25.06.2019г. относно: Определяне на представител на Община Твърдица в заседание на общото събрание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев