Община Сливен

51-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица се провежда днес

------------------------------------
11.04.2019 / 13:31

51-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица се провежда днес.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.Предложение с вх.№ 1123/05.03.2019г. относно: Приемане на бюджетна прогноза за местните дейности на общината за периода 2020-2022 г.- І етап

3. Предложение с вх.№ 1133/14.03.2019г. относно: Приемане решение за одобряване задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП /Подробен Устройствен План /– ПРЗ за частично изменение на ПУП –ПРЗ за ПИ 277 в кв.24 представляващ сграда - казан за варене на ракия по действащия план за регулация на с.Бяла паланка,Община Твърдица,Област Сливен.

 

4. Предложение с вх.№1134/21.03.2019г. относно: Кандидатстване пред Фонд „Социална закрила” с проект „Открита спортна площадка с фитнес уреди и спортни съоръжения в ДПЛПР и ДПЛУИ гр.Твърдица.

 

5. Предложение с вх.№ 1135/21.03.2019г. относно: Приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

 

6. Предложение с вх.№ 1136/21.03.2019г. относно: Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти частна общинска собственост, представляващи два броя сгради.

 

7. Предложение с вх.№ 1137/21.03.2019г. относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

 

8. Предложение с вх.№ 1138/21.03.2019г. относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

 

9. Предложение с вх.№ 1139/21.03.2019г. относно: Презентиране на идеята за използване и развитие на потенциала за туризъм на територията на Община Твърдица.

 

10. Предложение с вх.№ 1145/27.03.2019г. относно: Участие на Община Твърдица в процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001- 2.018 „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”- Компонент 1.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев