Община Сливен

Военно окръжие – Сливен обявява длъжности за служба в доброволния резерв

------------------------------------
05.03.2019 / 13:15

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба.

Обявените длъжности са в следните военни формирования:

 

- за Сухопътни войски – общо 1260 длъжности:

 

в.ф. 22220-ЩР – СЛИВЕН, в.ф. 22220-РЛО – СЛИВЕН, в.ф. 26260 – СЛИВЕН, в.ф. 54230 – СТАРА ЗАГОРА , в.ф. 44200 – СТАРА ЗАГОРА, в.ф. 54140 – СТАРА ЗАГОРА, в.ф. 24620 – СВОБОДА, в.ф. 32420 – РУСЕ, в.ф. 28610 – СОФИЯ, в.ф. 36540 – АСЕНОВГРАД, в.ф. 52340 – АСЕНОВГРАД, в.ф. 52130 – АСЕНОВГРАД, в.ф. 54900 – АСЕНОРГРАД, в.ф. 52280 – АСЕНОВГРАД, в.ф. 38630 – АСЕНОВГРАД, в.ф. 52260 – АСЕНОВГРАД, в.ф. 22160 – ПЛЕВЕН, в.ф. 22280 – КОРЕН, в.ф. 54530 – ПЛОВДИВ, в.ф. 52760 – ПЛОВДИВ, в.ф. 44220 – ПЛОВДИВ, в.ф. 54990 – ВРАЦА, в.ф. 26400 – БЛАГОЕВГРАД, в.ф. 56040 – БЛАГОЕВГРАД, в.ф. 34200 – ШУМЕН, в.ф. 28880 – БЕЛЕНЕ, в.ф. 54470 – БЕЛЕНЕ, в.ф. 28330- СМОЛЯН, в.ф. 42600 – МУСАЧЕВО

 

- за Военноморски сили – общо 28 длъжности:

в.ф. 22480 - Бургас, в.ф. 34590 - Бургас, в.ф. 22580 - Варна, , в.ф. 38010 - Варна, в.ф. 56080 - Варна.

 

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

 

- Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

 

- Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.

 

- Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

 

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

 

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

 

- Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

 

- Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.

 

Пределната възраст за служба в доброволния резерв, е както следва:

 

- За войници (матроси), сержанти (старшини), офицерски кандидати и младши офицери – 55 години;

 

- За старшите офицери – 60 години;

 

- За офицерите с висши военни звания – 63 години.

 

- Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на нашата Фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел, Твърдица.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 30.10.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за служба в доброволния резерв им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Българските граждани освободени от военна служба и желаещи да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление до началника на Военно окръжие – Сливен, за избрана от тях длъжност обявена със заповедта на министъра на отбраната, като прилагат следните документи:

 

1. Автобиография;

 

2. Заверени копия от дипломи за завършено образование и/или свидетелства за квалификации;

 

3. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (при наличие на такъв);

 

4. Свидетелство за съдимост (за работа в Министерството на отбраната);

 

5. Декларация, че няма друго гражданство освен българско;

 

6. Служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 

7. Копие от военна книжка;

 

8. Декларация, че желае да бъде приет на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното в резерва (при наличие на такова несъответствие);

 

9. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

 

10. Заверено копие от Протокол за годишен профилактичен медицински преглед (ако е освободен преди по-малко от една година от датата на подаване на документите);

 

11. По реда на чл. 21 от Наредба № Н-6/2018 г. за военномедицинската експертиза (за тези, които не са представили протокол или е изминало повече от една година от датата на освобождаване от военна служба);

 

12. Други документи в съответствие с изискванията на длъжността, за която кандидатства.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4 телефон 0884 665 831

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 

Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение, свързана с отбраната и сигурността на Република България.

 

За всяка навършена година на разположение за активна служба, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение, в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора. Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината, на разположение за активна служба от резервиста.

 

За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

 

- Предимство при кандидатстване за приемане на военна служба, при равни други условия;

 

- При постъпване на обучение във военни училища, при равни други условия;

 

- Ползване на болниците на Министерството на отбраната за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

 

- Ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

 

По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя (органа по назначаването).

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев