Община Сливен

Проведе се 51-во заседание на Общински съвет - Нова Загора

------------------------------------
20.02.2019 / 14:24

Днес /20 февруари/ Общински съвет - Нова Загора проведе своето петдесет и първо заседание. В предварително обявения ред бяха включени 9 точки. Допълнително бяха внесени още 6 точки. В хода на заседанието бяха разгледани и приети Предложение за приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Нова Загора, Предложение за определяне на пасища и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и Предложение относно кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Благоустройство и основен ремонт на централна алея в Градски парк Нова Загора” по процедура за прием на проектни предложения „МИГ-Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Съгласувана бе позицията на представителя на Община Нова Загора в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, област Сливен. По покана на председателя на Общински съвет – Нова Загора Георги Николов и кмета на община Нова Загора Николай Грозев на заседанието присъстваха П. Митев – представител на ВиК Асоциацията, С. Рашев – управител на “ВиК – Сливен” ООД и управителят на клона в Нова Загора Ив. Енев. Те отговориха на поставени питания от общинските съветници, имащи отношение към предложението за решение. В хода на дебата съветниците се обединиха около тезата да подкрепят, с особено мнение, представената инвестиционна програма, ако тя не бъде коригирана като се отдели нужното внимание на Община Нова Загора. Представителите на ВиК оператора поеха ангажимента да изменят обобщената инвестиционна програма до нивата, одобрени от Община Нова Загора през м. юли 2018 година. В този случай представителят на Общински съвет – Нова Загора ще подкрепи напълно предложението на ВиК – Сливен.

След изчерпването на точките от дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет - Нова Загора г-н Георги Николов закри заседанието.

 

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев