Община Сливен

Институтът за пазарна икономика: Добри и лоши показатели за област Сливен

------------------------------------
30.12.2018 / 10:46

За седма поредна година Институтът за пазарна икономика представя изданието „Регионални профили: показатели за развитие” – единственият по рода си алманах на регионалното развитие в България. Регионалните профили, както е по-известно изданието, се превърна в безспорна запазена марка на Института за пазарна икономика.

И в тазгодишното издание най-високите оценки както за икономическото, така и за социалното развитие са за столицата. Проследяването на представянето на отделните регионални данни в различните категории обаче показва, че редица други области заслужават признание за развитието на една или друга сфера от икономическия и социален живот. Вижте по-долу кои области се открояват като добър пример в отделните категории и защо.

Демографската картина в област Сливен остава една от най-благоприятните в страната и през 2017 г. основно благодарение на сравнително високата раждаемост. Коефициентът на естествен прираст е вторият най-висок в страната (след този в София), въпреки че и той е отрицателен, както в цялата страна. Изследването на уточнява показателя "етническа принадлежност" при прираста. Изселването от областта продължава да е сравнително високо, но Сливен остава областта с най-младо население. Коефициентът на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към това на 0-14 г. отново е най-ниският в страната – 105% при 148% в страната през 2017 година. На всеки 100 души, които ще излязат от трудоспособното население през следващите няколко години отговарят 84 младежи, на които им предстои да се влеят на пазара на труда. За съжаление обаче професионалната им подготовка остава под въпрос.

 

По-доброто и по-бързо развитие на пазара на труда е ограничено и от сравнително неблагоприятната образователна структура на населението в област Сливен. Сред 25-64-годишните 21% са с висше образование (при 28% в страната), а 29% - с основно и по-ниско (при 17% в страната).

 

През 2017 г. нетният коефициент на записване на населението в V-VIII клас в област Сливен остава сравнително нисък - 84% при 88% в страната. Сливен остава и областта с най-нисък относителен брой на преподавателите, въпреки че се наблюдава повишение до 68 учителя в основното и средното образование на хиляда ученика (при 80 на хиляда ученика в страната). Тези условия на образователната система в областта са взаимосвързани и с изключителни лоши резултати. Дяловете на второгодниците и отпадналите от основното и средното образование са двойно повисоки от средните за страната, а средният успех на матурата по български език и литература намалява до 3,96 през 2018 г. (при 4,24 за страната), въпреки че делът на слабите оценки намалява до по средния за страната.

 

Доходът на лице от домакинството в област Сливен е 3 790 лв. при 5 586 лв. в страната през 2017 година. Стойностита остава сред най-ниските в страната, което предопределя и изключително високите нива на бедност и през 2017 година. Делът на местното население, живеещо с материални лишения е 41% (при 30% в страната), а този на населението, живеещо под линията на бедност за страната – 47% (при 23% в страната).

 

Съседните области Бургас и Стара Загора са първенци по показателите бизнес и инвестиционна активност и развитиена пазара на труда.

 

Бургас остава сред областите с най-високо ниво на бизнес и инвестиционна активност в страната. Броят на нефинансовите предприятия достига 73 на хиляда души от населението в областта през 2016 г. при средно 57 предприятия на хиляда души в страната. Относителният обем на чуждестранните преки инвестиции спрямо населението продължава да е над средните за страната нива, а усвояването на европейски средства нараства стабилно.

 

През 2017 г. в област Стара Загора се наблюдава сериозно развитие на пазара на труда. Икономическата активност на местното население отбелязва значителен ръст и за първи път през последните пет години отново е над средната за страната, достигайки 72% при 71% в страната. Заетостта се повишава рекордно, както за областта, така и за страната през последната година. Увеличението е с 9 п.п. за областта и коефициентът достига стойност от над 70% при среден 67% в страната. Безработица в областта също намалява значително до под 3% или двойно по-ниско от средната за страната (6%). Доброто развитие на пазара на труда е подкрепено от благоприятната образователна структура на работната сила. "Сл. нюз"

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев