Община Сливен

Всеки ден 55 души получават топъл обяд по проект на община Нова Загора

-----
04.12.2018 / 11:37

Втора година 55 души, всеки работен ден, получават топъл обяд по проект „Топъл обяд в община Нова Загора”

От 26.09.2016 г. отвори врати новосъздадената по проект „Топъл обяд в община Нова Загора” Обществена трапезария. Всеки работен ден се предоставя топъл обяд на 55 лица и семейства в риск от социално изключване. Лицата са определени в сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Нова Загора.

Проектът се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и подкрепата на Европейския съюз.

Целта на проекта е да се намали броят на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение, като се осигури безплатен топъл обяд за нуждаещите се лица.

До момента 104 лица са преминали през социалната услуга, като топъл обяд получават 27 лица от гр. Нова Загора и 28 лица от селата Брястово, Еленово, Кортен, Питово, Съдиево, Сокол.

Потребителите на социалната услуга получават супа, основно ястие, хляб и по възможност десерт, като стойността на един храноден на едно лице е съответно 2.50 лв.

Една част от лицата вземат топлата храна от пункта към Домашен социален патронаж, а на останалите, които имат затруднения с придвижването или живеят извън града, тя им се доставя до дома.

По проект BG05FMOP001-3.002-0130-C04 „Топъл обяд в община Нова Загора” ежемесечно се предоставят и съпътстващи услуги: индивидуално/групово консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и индивидуално и групово консултиране в отговор на конкретни нужди и проблеми на потребителите.

 

Начало на проекта: 01.09.2016 г.

Край: 31.12.2019 г.

Стойност: 130 841.85 лв.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция за социално подпомагане.”

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев