Община Сливен

Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за офицер в НВУ „Васил Левски”

.........................................................
20.11.2018 / 12:04

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново, която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба.

„АСИСТЕНТ“ в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен“ в Националния военен университет „Васил Левски“.

Образователно-квалификационна степен: Не по-ниска от „магистър“.

 

Области на висше образование:

 

„Технически науки“, професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, по учебни дисциплини „Електромеханични устройства“, „Управление на електромеханични системи“, „Авиационни специални електрически машини“, „Системи за електроснабдяване на ЛА-1“, „Мехатронни системи“, „Височинно и кислородно оборудване на ЛА“ и „Електрооборудване на ЛА“.

 

Военно звание - „майор“, „капитан“, старши лейтенант“ или „лейтенант“.

 

Военноотчетна специалност - 2001, 2071 или 2111.

 

Допълнителни изисквания:

 

- Да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.

 

- Да са заемали академична длъжност „асистент“ или „главен асистент“ или да са придобили образователна и научна степен „доктор“.

 

Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

 

2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

 

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 

4. Да нямат друго гражданство;

 

5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

 

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

 

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

 

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание - 2 години), докато са били на военна служба.

 

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 17.12.2018 г.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев