Община Сливен

Бизнесът и местните власти на едно място в Сливен

.........................................................
07.11.2018 / 17:34

Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена палата – Сливен събраха на среща на 07.11.2018 г. представители на бизнеса от региона, на местните власти и медиите за провеждане на дискусия за икономическото състояние и развитието на Сливенския район.

Участваха: председателят на БТПП - Цветан Симеонов, председателят на Търговско-промишлена палата – Сливен - Кольо Колев, зам. кметът на община Сливен Румен Иванов, зам.областният управител – Димитринка Петрова, фирми от региона, медии.

На дискусията бяха представени и обсъдени основни теми, като:

Икономическото състояние на региона и резултатите от проведената от БТПП анкета сред фирмите за проучване на мнението и предложенията им по въпроси от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа и чието отстраняване е важно за дейността им.

Анализът на икономистите от ИПИ е показал следното:

 

 През 2015 г. Сливен е областта с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението. Доходите в областта се свиват и през 2016 г.;

 

 Повишаването на икономическата активност в областта е съпътствано едновременно от стабилно нарастване на заетостта и намаляване на безработицата, въпреки че и двата показателя не успяват да достигнат средните стойности;

 

 Сливен продължава да е областта с най-ниска инвестиционна активност;

 

 През 2016 г. областта отново е с най-висок дял на пътната настилка в добро състояние

 

 Като цяло, общата данъчна тежест в област Сливен е съизмерима с тази в страната;

 

 Развитието на административните услуги изостава и областта рискува да изгуби предимството си от предишния период

 

 Сливен остава една от областите с най-благоприятна възрастова структура на населението, но и с най-лошо състояние на образованието в цялата страна;

 

 Правораздаването в област Сливен се характеризира с бързина, а разкриваемостта на престъпленията е висока

 

 Сливен продължава и да е сред областите със сравнително ниско замърсяване на въздуха и малък обем на отпадъците

 

Показана бе таблица с индикатори за икономическото развитие на област Сливен.

Анализът на резултатите от анкетното проучване на БТПП сред фирми от област Сливен е очертал следното:

 

- Недостигът на квалифицирани кадри е основен проблем за бизнеса в областта;

 

- Като важни и значими се посочват също: бюрокрацията в институциите, инфроструктурата, недобре развит градски транспорт; образование, здравеопазване, липса на нови работни места;

 

- Местните данъци и такси също са сред основните проблеми за фирмите, тъй като не могат да стимулират бизнеса, защото са по-високи от тези в съседните градове;

 

- Една от препоръките на бизнеса е, държавата да подпомогне областта в сферата на образованието и допълнителната квалификация на кадри;

 

- Качеството на услугите, извършвани от местната администрация не са оценени добре от компаниите в областта - 85% от тях не са удовлетворени, защото, според тях, обслужването е бюрократично, скъпо и няма възможност за обслужване по електронен път.

 

- 63% от бизнеса смята, че има обособени зони в област Сливен, подходящи и подготвени за индустриални зони и бизнес паркове, но от своя страна фирмите искат държавата да подпомогне газифицирането на съществуващата индустриална зона

 

- През 2017 г. коефициентът на безработица е 10.4% , което е с 4.2% над средното за страната

 

- 66% не проявяват интерес към обществените поръчки, а останалата част от анкетираните компании не са удовлетворена от методите и процедурите за осъществяването им. Нужни са повече прозрачност и равнопоставеност.

 

- Публично-частното партньорство е подкрепено от 66% от анкетираните фирми

 

На срещата бяха представени постижения на БТПП и РТПП/К допринесли за подобряване на бизнес- средата в страната и в региона - изготвени становища, позиции, предложения и др. в защита на интересите на предприемачите, представени пред съответните компетентни органи, които са били приети и са постигнали положителен резултат. Споделени бяха примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи, общински власти, организации, вкл.публично-частно партноьорство;

 

Представени бяха разработени нови услуги за клиентите, подпомагащи и облекчаващи дейността им:

 

- опростена версия на публичната част на Единния търговски регистър на БТПП с възможност за бързо и лесно извършване на справка и Видеоурок за ползване.

 

- за фирмите-износители - специален модул за дистанционно попълване и подаване в БТПП по електронен път на формуляри за издаване на сертификати за произход на стоки в съответствие с получената от БТПП Акредитация и членство в Международната верига за сертификатите за произход към Международната търговска камара в Париж, което я прави единствената международно призната организация в България за извършване на тази дейност.

 

- възможност за клиентите да попълват и подават по електронен път договор и формуляри за издаване на АТА карнет - международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос.

 

- включване в Продуктов каталог на GS1 България /платформа за съхраняване и споделяне на информация за произвежданите стоки;

 

- 360° заснемане на фирма, и включване в Интерактивна бизнес карта на България;

 

- Участие в ежегодното икономическо издание на БТПП „Топ 100“;

 

- Арбитражният съд при БТПП и Центъра по медиация;

 

- за МСП - получаване на Сертификат за отличие /"EXCELLENT SME”/;

 

- съдействие за изпълнение на изискванията на Регламента за защита на личните данни.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев