Община Сливен

Информация за състоянието на пазара на труда в област Сливен през септември

.........................................................
29.10.2018 / 14:35

През септември 2018 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Сливен е 7041 д. Сравнението с предходния месец показва намаление от 213 д. (с 2.9%), което от 2014 г. е характерно за този месец от годината. Спрямо същият месец на 2017 г. регистрираните безработни в областта са по-малко с 1560 д. или с 18.1%. В трите дирекции Бюро по труда” в областта безработни лица са съответно - 3737 д в Сливен, 1607 д. в Нова Загора и 1697 д. в Котел, като в сравнение с август в първите две бюра по труда се отчита намаление съответно с 54 и 216, а в Котел – нарастване с 57 д. Спрямо септември 2017 г. и в трите бюра по труда от областта, регистрираните безработни са по-малко.

 

Равнището на безработица за месеца е 9.02%, като по този показател областта е на 19-то място по ниска безработица след област Ловеч (9.01%) и пред област Смолян (9.1%).

 

Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.3 процентни пункта, спрямо същият месец на 2017 г. – намаление от 2.0 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.6%) показва по-високо с 3.4 процентни пункта ниво.

 

В регионален мащаб, равнището на безработица през септември 2018 г. е най-ниско в общините Нова Загора (5.0%) и Сливен (7.1%), а в Твърдица и Котел то е по-високо. Спрямо август в три от четирите общини (без Котел) се отчита спад на равнището на безработица, а спрямо септември 2017 г. – във всички общини.

 

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

 

През деветия месец на 2018 год. в бюрата по труда от област Сливен са заявени общо 481 работни места (РМ), от които 247 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на общо заявените работни места намалява с 25, тези на първичния пазар са по-малко със 166, а на вторичния са повече със 141. Спрямо септември 2017 г. заявените работни места също са по-малко (с 9), като намаляват само обявените РМ за първичния пазар.

 

Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите "Преработваща промишленост" (82), "Образование" (59), "Административни и спомагателни дейности" (34), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (22).

 

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за учител, машинен оператор, общ работник, монтажник, кабели, работник, охранител. Списъкът с търсените от работодателите професии се допълва от десетки други професии, за които са обявени под 10 РМ.

 

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 654, от които 493 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 161 безработни, като от тях 106 са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 55 по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

 

 

ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” ПО ОП „РЧР”

 

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05М9OP001-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

От 15.10.2018 г. се променя начинът на подаване на заявките за разкриване на работни места по проекта - документи за допустимост от работодателите ще се подават заедно със заявката за разкриване на работни места. Отпада публикуването на регистър на официалната страница на АЗ за одобряване на подадените заявки, а до работодателите ще се изпращат уведомителна писма за одобрение/неодобрение.

 

Целта на проекта е да се повиши конкурентоспособността на младежите до 29 г. чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа:

 

• Стажуване с продължителност от 6 месеца: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;

 

• Обучение по време на работа с продължителност до 6 месеца: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

 

Подаването на документи от работодатели и безработни лица за участие в схемата се извършва в дирекциите „Бюро по труда”.

 

Работодателите заявяват работни места в бюрото по труда, на чиято територия се разкрива работното място. Младежите подават заявление по образец в бюрото по труда, в което са регистрирани.

 

Подробна информация и пакет от документи за кандидатстване по проекта са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.

 

 

 

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА 500 СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ ЗА АНГЛИЯ

 

Агенция по заетостта, в рамките на проект „Национална EURES мрежа”, оказва съдействие на английската компания Cobrey Farms, най-големият производител на аспержи във Великобритания, за набиране на 500 селскостопански работници от България. Позициите са за работници на полето, работници в опаковъчен цех, отговорници за качествен контрол, шофьори на бусове, мотокаристи и трактористи. Заплащането започва от 7.38 паунда на час, със заетост между 42 и 48 часа седмично. Не се изискват познания по английски език, тъй като във фирмата работят много българи.

 

С цел популяризиране на офертата ще се проведат четири информационни срещи в различни градове на България. За Бургаска област представители на работодателя ще се срещат със заинтересовани лица на 02.11.2018 г. в гр. Ямбол, х-л „Диана Палас” от 11:00 ч. На събитието кандидатите ще получат пълна информация относно начина на кандидатстване, условията на живот и работа в Cobrey Farms.

 

Пълният текст на обявата е достъпен на сайта www.eures.bg, в рубриката Работни места.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев