Община Сливен

3791 са били регистрираните безработни в община Сливен през август. 279 са започналите работа

-----
26.09.2018 / 13:40

През август броят на регистрираните безработни в Бюрото по труда е 3791. Спрямо ЮЛИ 2018г. те намаляват с 46 лица /1,2 на сто/. Сравнението с АВГУСТ 2017г. също показва намаление – с 774 души, или с 17,0 на сто.

Броят на новорегистрираните /469 души/ е нарастнал с 73 души /18,4 на сто/ от предходния месец. Сравнението с миналата година отчита намаление с 34 лица /с 6,8 на сто/.

Безработните младежи до 24 годишна възраст с регистрация в Бюрото по труда през м.АВГУСТ нарастват /слабо до 213 души/ и са 5,6 на сто от всички безработни. В сравнение със съпоставимия месец на 2017г. броят им намалява с 87 лица, а относителният им дял - с 1,0 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 576 души през АВГУСТ. За едномесечен период те нарастват числено с 29 лица и увеличават относителния си дял до 15,2 на сто от всички клиенти на Бюрото по труда. Сравнението със същия месец на 2017г. показва редуциране на броя им с 199 души и по-нисък относителен дял с 1,8 процентни пункта.

Безработните с повече от една регистрация намаляват на месечна база с 1,9 на сто до 3289 души. За 12 месеца се отчита намаление от 661 души /с 16,7 на сто/.

Продължително безработните клиенти в сравнение с предходния месец отново бележат спад от 84 лица, а от АВГУСТ 2017 г. те са с 417 души по-малко.

Равнището на безработица в края на месеца е 7,18 на сто, което е намаление от 0,9 пункта спрямо предходния месец и спад от 1,47 процентни пункта спрямо съпоставимия месец на миналата година. Сравнението с показателя за страната /5,66%/ показва ниво, по-високо с 1,58 процентни пункта.

През август в Бюро по труда – Сливен са заявени общо 279 работни места, от които 258 на първичен пазар /в несубсидирана заетост/. Спрямо м. АВГУСТ 2017г. е налице намаление в броя на общо обявените работни места /с 56 броя/. Сравнението спрямо предходния период също отчита намаление /от 114 работни места/. Над една четвърт от тях от тях – 27,6 на сто – са за неквалифициран персонал. Заети са 254 места, 144 от които са по Програми и мерки за заетост и обучение.

Постъпили на работа през месеца са 274 души, като 92,7 на сто от тях /254 души/ са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. От тях на първичен пазар са се реализирали 129 души, а на субсидирани работни места – 125 души. Сравнението с АВГУСТ 2017г. показва намаление на общия брой започнали работа /с 35 лица/. С 94 души по-малко, отколкото през предходния месец, са постъпилите на работа през месеца. Броят на започналите работа, ползвали посредничеството на Бюрото по труда е намалял с 26,9 на сто. 58,0 на сто от наетите са безработни без квалификация, а 13,1% от тях са младежи до 29-годишна възраст.

През месеца по Проект „Обучение и заетост за младите хора” са работили 56 лица.

Работилите по Проект „Обучение и заетост” са 14 души по 7 договора с работодатели. През месаца са приети 6 заявки по Проекта и са канслтирани 28 работодатели по Компонент ІІ „Обучение и заетост на хора с увреждания”.

По Схема „Младежка заетост” са приети 11 заявки за 23 работни места. Сключени са договори с 6 работодатели за 8 работни места. През месеца по схемата са работили 33 лица по 29 договора с работодатели.

По Проект „Родители в заетост” са работили са 8 детегледачи.

До края на месец юли по Проект „Работа” са подписани двустранно 8 договора за осигуряване заетост на 124 лица.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев