Община Сливен

Бюрото по труда - Сливен обявява свободни работни места по програмите "Развитие на човешките ресурси" и "Младежка заетост"

.........................................................
04.09.2018 / 11:07

Работни места за длъжности: Общ работник, поддържане на сгради; Сервитьор; Готвач; Работник поддръжка на сгради.

Целева група: Безработни и неактивни лица.

Минимум 2/3 от включените лица в дейностите по проекта при един работодател трябва да бъдат от следните приоритетни групи:

→Дълготрайно безработни лица - с регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца;

→Новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които по информация от Национална агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца.

ВАЖНО: Право на участие в проекта имат лицата, които:

→ Не участват в никаква форма на заетост:

Øне работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му;

Øне осъществяват стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;

Øне са тютюнопроизводител/земеделски производител;

Øнямат сключен договор за управление и контрол на търговски дружества;

Øнямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия;

Øнямат доходи от извънтрудови правоотношения в т.ч. да не са изпълнител по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;

→Не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;

За повече информация и насочване към СРМ по проекта - стаи №6 на етаж III и стаи №№ 16, 17, 18, 20 и 21 на етаж IV.

 

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост"

 

за стажуване

 

длъжност образование специалност

 

Технически сътрудник средно Бизнес-администрация

 

Монтажник, аудио-визуално оборудване средно инф. технологии, електроника

 

Мениджър покупки/продажби висше Бизнес-администрация

 

Програмист софтуерни приложения бакалавър магистър инф.технологии, математика

 

Мениджър ключови клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии

 

Организатор работа с клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии

 

Уеб мастер бакалавър магистър инф.технологии, икономика, финанси, маркетинг

 

Счетоводител висше счетоводство и контрол

 

за обучение за обучение

 

длъжност Сервитьор

 

Мияч, превозни средства Обслужващ работник, промишлено производство

 

Работник, поправка на джанти и гуми

 

Оценител, облекла Машинен оператор, шиене

 

Оператор, въвеждане на данни

 

помощник готвач

 

охранител

 

Право на участие в проекта имат лица:

 

1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);

 

2. На възраст до 29 г. включително;

 

3. Да не участват в никаква форма на заетост;

 

4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

 

Информация за работните места в ДБТ-Сливен и ДРСЗ-София в стая №6, етаж III.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев