Община Сливен

Сдружение „Активен гражданин” се обяви срещу "ромския" проект, приет на последната сесия на Общински съвет

-----
03.09.2018 / 15:06

Становище на сдружение „АКТИВЕН ГРАЖДАНИН” по решение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" от 30.08.2018 г. на Общински съвет – Сливен.

На 30.08.2018 г. на сесията на Общински съвет – Сливен се гласува едно спорно предложение за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1,финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Одобряване на партньорското споразумение между Община Сливен и Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондация „Здравето на ромите”, Фондация „Регионален център за икономическо развитие” и Детска градина "Звездица". За едни почти 900 000 лева.

В Сливен е една от най-високите раждаемости в България, както и най-голям дял от лица под 15 годишна възраст. – над 18, 2 %. В Сливен ромите са 11, 8 % от населението. Над 21, 8 % от ромите в България са неграмотни, а около 40 % - с основно образование.

Интеграцията и повишаването на грамотността и съответно посещаемостта на децата в училище са безспорно важни за община Сливен. Но тук започват и проблемите.

Като сдружение внимателно наблюдаваме процесите в обществото, националните програми и приоритети на държавното управление. Въпреки половинчатите успехи по други програми, се забелязва липса на ефективна програма, както и адекватни и реални мерки за интеграция и образование на ромската общност в България.

Преди години беше приет „Национален план за действи – Десетилетие на ромското включване 2005-2015 година”. В самия план бяха залегнали недомислици, като извеждане на ромските деца от кварталите с компактно ромско население, закриване на детски заведения и училища с преобладаващ брой деца от ромски произход, транспорт до други училища, където да се интегрират.

Десетилетието на ромското включване беше повод за създаване на многобройни институции, агенции, сдружения, фондации, комитети и прочие, защото по програмата имаше отпуснати над 1,5 милиарда лева.

Резултат от всички проекти и програми нямаше. Необразоваността и безработицата сред ромите се увеличиха, а тенденцията за получаване на пари за нови и нови програми продължи.

Докладите за изпълнение на проектите са много добри. Проведени са едни мероприятия, беседи, концерти, хепънинги....

Но ние виждаме реалното положение – на място, например в кв. „Надежда”. Децата все още с голямо нежелание посещават училище, много от тях не посещават, липсват реални резултати от беседите, проучванията и разговорите. Отчитат се безспорно действията, но резултатите ги няма.

Здравословното състояние на гражданите в ромската общност също не е добро, въпреки многобройните проекти и програми. Лошите условия на живот и навиците създават предпоставки за развитие на заболявания и увреждания. Резултат от действията на НПО, които работят по този въпрос, също не се вижда засега, въпреки предприетите действия.

 

Като сдружение, насочено към защита и подкрепа на гражданското общество в България, считаме, че подходът да се раздават едни пари, пък дори и като безвъзмездна финансова помощ, е крайно погрешен и в перспектива ще доведе само до негативни резултати.

 

В момента все още има проекти по европейски програми. Дават се пари, но да се запитаме докога това ще продължи? И дали при липсата на реални резултати, тези пари няма да спрат?

За да се случи наистина това, което е заложено в проектите, е необходимо кандидатстването по тях да е обвързано с реални резултати, контролирани от независими органи. Например след приключване на проекта да се посочи колко ученици от ромски произход например в резултат на усилията на партньорите по проекта, са започнали да посещават училище. И по какъв начин се е подобрило здравеопазването в общността.

Затова и това предложение предизвика толкова много дискусии. Защото се дават пари, без да има постигнати реални резултати и в обществото остава чувството на неудовлетвореност и несправедливост. Изказаха се твърдения, че по този начин се ощетяват децата, които ходят на училище и постигат отлични резултати, родителите им съзнателно се грижат за здравето и образованието им. Ние също считаме, че трябва да се насърчават постигнати резултати и желание за промяна. Защото в момента такова не се вижда. Вижда се единствено желание за усвояване на едни 900 000 лева.

И въпреки, че това е безвъзмездна финансова помощ, община Сливен, както и общинските съветници, трябва при такива предложения да се съобразяват с мнението на гражданите на общината, преди да се раздадат едни пари, да се проведе проучване, да се изнесат факти и обстоятелства, конкретните действия и очакваните резултати най-вече. И след приключване на всеки проект, да се направи отчет пред хората, но не като извършени мероприятия, а като постигнати резултати.

Още по-притеснително за нас е изказването на някои съветници, че са гласували „с отвращение”. Уважаеми общински съветници, Вие сте на този пост не за да гласувате с отвращение, а за да гласувате в интерес на общината и гражданите на Сливен. И сте длъжни според Конституцията и законите на България, да защитавате интересът им и законността.

Защо като общински съветници не поискахте статистика каква е основата на проекта – процент деца, които не посещават училище, социални и битови условия на ромите в Сливен, здравни грижи и здравословно състояние, какви болести са преобладаващи, колко деца отпадат от училище, колко роми са неграмотни, и срещу това – какви резултати се очаква да се постигнат с тези пари? И кой от партньорите по проекта отговаря за постигането им.

Защо не поискахте информация за предишни проекти на същите тези сдружения и фондации какво е постигнато?

Затова и решението, взето с отвращение, макар и формално законосъобразно, е в противоречие с интересите на гражданите на Сливен. Защото не е и целесъобразно, тъй като единственият резултат е раздаването на едни пари с някаква цел – все пак след година ще има местни избори.

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев