Община Сливен

Приключи проектът за подобряване енергийната ефективност на Районна служба „ПБЗН“ – Нова Загора

-----
20.08.2018 / 15:20

На 20.08.2018 г. от 10:30 часа в Дом на дейците на културата, гр. Нова Загора се проведе заключителна пресконференция по Проект по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0030-C02 „Подобряване енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора“ /ПБЗН/ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Събитието откри кметът на Община Нова Загора – Николай Грозев: „Обновената административна сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нова Загора е поредният успешен резултат от усилията ни да облагородим и подобрим визията и качеството на живот в града ни.“ Думи на благодарност към подкрепата на общинското ръководство изказа и директорът на Регионална дирекция „ПБЗН“ – комисар Владимир Демирев.

Сред присъстващите бяха и: гл. инспектор Васил Василев, началник на Районна служба „ПБЗН“ – Нова Загора; заместник-кметовете – Светла Стоянова и Ивайло Енев; Мария Стефанова – секретар на Община Нова Загора; служители на Районна служба "ПБЗН" - Нова Загора и заинтересовани граждани.

Координаторът Даниела Иванова представи презентация за целите, основните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

С реализирането му се въведоха мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба "ПБЗН" - гр. Нова Загора, насочени към достигане най-малко клас „С“ на енергопотребление. По-добрите експлоатационни характеристики в обхвата на интервенция значително намалиха експлоатационните ѝ разходи и допринесоха за удължаването на нейния жизнен цикъл. Общата стойност на проекта възлиза на 147 544.88 лв., от които 121 670.44 лв. европейско, 21 471.25 лв. национално съфинансиране и 4 403.19 лв. собствен принос.

 

“Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-2.001-0030 „Подобряване енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев