Община Сливен

С три нови проектни предложения на стойност 2,9 милиона лева кандидатства Община Котел

---
30.07.2018 / 13:09

Община Котел кандидатства за безвъзмездно финансиране с три проектни предложения по Мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

Проект: „Обновяване на централен градски площад „Възраждане“ и прилежащи пешеходни зони” Чрез благоустрояването и обновяването на градския площад, община Котел се стреми да подобри инфраструктурата в центъра на града, като с това ще се повиши привлекателността на града.Обхватът на дейностите по СМР включва обновяване на площадно пространство на площад „Възраждане“, заключено между подхода към Пантеона на север, кръстовището на ул. „Изворска“ и ул. „Проф. Павлов“ на изток, ул. „Петър Берон“ на северозапад, края на зелената площ зад сградата на Община Котел на юг, края на пешеходната зона при ул. „Н.Бозвели“ на югозапад и ул. „Ген. Васил Делов“ на запад. Част от СМР е изграждането на фонтани, които ще са основен акцент в градската среда. Основното осветление ще се изпълни със съвременни високи улични енергоефективни лампи, а в зелените площи ще се поставят ниски градински осветителни тела, които да се вписват в специфичната архитектура на града. В зелените и водните площи ще се изгради художествено осветление за подчертаване на засадените декоративни растения. Общата стойност на проекта е 779 108,96 лв. без ДДС, от които 714 018,96 лв. без ДДС са за строителство.

Проект: „Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги”

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в три сгради публична общинска собственост – основната сграда на общинска администрация, сградата в съседство, в която се помещават част от звената на общинската администрация /бивша БНБ/ и сградата на кметство с.Мокрен. Подобряването на състоянието на сградния фонд на обществените сгради ще повиши качеството на обществените услуги, които се предоставят на населението. За трите сгради е предвидено въвеждане мерки за привеждане на сградите в съответствие с нормите за Енергийна ефективност, изразяващи се в топлинно изолиране, топлинно изолиране на покрива, както и подмяна на част от дограмата, там където е останала стара дървена дограма. За сградите на общинска администрация в гр.Котел е предвидена подмяна на отоплителните тела с конвекторни и реконструкция на водно отоплителната инсталация с цел използването й и за охлаждане чрез нова термопомпена машина. Въвеждането на тази система е от изключителна важност за общината, тъй като тук отоплителния сезон е много дълъг, а тя ще доведе до значителни икономии на средства.

Като съпътстващи енергоспестяващи мерки и за трите сгради се предвижда ремонт на покривите на сградите и подмяната на системата за отвеждане на дъждовните води. Въвеждането на съвременни мерки за енергийна ефективност ще намали разходите за обслужване и поддръжка, което ще се отрази в посока към намаляване на общия бюджет за издръжка на тези сгради. Общата стойност на проекта е 697 906,30 лв. без ДДС, от които 500 497,62 лв. без ДДС са за строителство и 197 408,68 лв. без ДДС за оборудване.

Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Г. Ст. Раковски“-Котел”

Проектното предложение предвижда реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Г. С. Раковски”. Обектът представлява комплекс от сгради за обществено обслужване в областта на образованието. Реализирането на проекта ще доведе до модернизиране на образователната инфраструктура в община Котел. Строително монтажите работи, включват следните видове дейности: Топлинно изолиране на външните стени Цялостна подмяна на хидроизолационната система по покрива на отделните сгради; Отделяне на коридорите от стълбищата, чрез противопожарни врати (витрини) от алуминиев профил; Подмяна на входни врати, витрини и прозорци Изграждане на рампа за осигуряване на достъпна среда; Общата стойност на проекта е 960 675,91 лв. без ДДС, от които 892 868,88 лв. без ДДС са за строителство.

 
 

Copyright © 2008-2021 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев