Община Сливен

Започва прием на проекти за развитие на малките стопанства

.........................................................
27.07.2018 / 10:54

До 22 октомври 2018 г. ще се приемат проектни предложения по Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от Областния информационен център - Сливен.

 

Допустими кандидати по процедурата са физически лица, регистрирани като земеделски стопани, еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, както и групи и организации на производители.

 

Земеделските стопани следва да бъдат собственици, наематели или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя, а ако работят в сферата на животновъдството – да са собственици или наематели на животновъдните сгради и помещения.

 

Общата стойност на средствата, които се предоставят по подмярката, възлиза на 24 447 500 лева. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 2 444,75 лева, а максималният – 48 895 лева, за проектни предложения, представляващи колективни инвестиции, е 136 906 лева.

 

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата варира от 60% до 80% от общия размер на допустимите за финансиране разходи по проекта. Ще се подпомагат дейности за модернизиране или увеличаване на наличните производствени активи, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията, създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, повишаване на енергийната ефективност и производство на биоенергия за нуждите на стопанството и др.

 

Националната служба за съвети в земеделието предоставя консултации и оказва безвъзмездна помощ при изготвяне на бизнес план и необходимите документи за кандидатстването. Териториалният офис на службата за област Сливен се намира на адрес: гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 3, тел./факс: 044/ 66 26 04.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев