Община Сливен

48.5% от населението на област Сливен се нуждае от специални грижи за справяне с бедността

.........................................................
16.07.2018 / 15:32

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

През 2017 г., линията на бедност общо за страната е 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица или 23.4% от населението на България.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2017 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 237.67 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 28.2% от населението на областта.

През 2017 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик - съответно по 234 лв., а най-високата - в област София (столица) (511 лв.), следвана от областите Габрово (399 лв.) и Стара Загора (396 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Кърджали – 29.1, Сливен – 28.2%, Шумен – 25.8% и Бургас – 25.7%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Благоевград – 13.5%, Плевен – 14.8%, и Разград- 15.7%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се понижава с 4.2%, а относителният дял на бедното население - с 3.2 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 30.1%, а при жените – 26.4%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 3.7 процентни пункта при 3.1 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен се увеличава с 0.2 процентни пункта, а при жените намалява с 6.4 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 23.4% до 29.2%, или с 5.8 процентни пункта за страната, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 28.2% до 41.2% или с 13.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 53.3% или с 25.1 процентни пункта,.

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2017 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 13.0 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2016 г. поляризацията е по-слабо изразена. Във връзка с поставените цели по ключови сегменти от стратегията "Европа 2020" от изследването на доходите и условията на живот се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. За област Сливен индикаторът сочи, че 92.2 хил.лица, или 48.5% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 45.2 хил. души са мъже, а 47.0 хил. са жени. Спрямо 2016 г. този показател се е понижил с 0.4 %.

Териториално статистическо бюро – Югоизток публикува текущо актуални прессъобщения за областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, които можете да намерите на следния линк: http://www.nsi.bg/tsb/.

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев