Община Сливен

Осигуреността с лекари в област Сливен в края на 2017 г. е 30.5 на 10 000 души от населението при 42.7 за страната

----
27.06.2018 / 12:33

Заведенията за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2017 г. са 8 с 1 064 легла, като 7 от тях са болници с 1 054 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 51, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 58 легла. Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Многопрофилните болници са 4 с 900 легла и в тях е съсредоточен 84.6% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта. В сравнение с 2016 г. леглата в многопрофилните болници се увеличават с 39 или с 4.5%, а в специализираните болници - с 4 (2.7%). В края на 2017 година заведенията за извънболнична помощ са 51 с 2 легла. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове - 12 заведения, следват диагностично-консултативните центрове – 3 и 1 дентален център. В края на годината в областта функционират 35 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Сливен тези заведения са 4 с 58 легла, катов сравнение с предходната година остават непроменени и броят, и легловият им фонд. В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 575 лекари. Лекарите по дентална медицина са 133, а медицинските специалисти по здравни грижи – 997, като 662 от тях са медицински сестри. В структурата на лекарите по специалности най-голям е броят на общопрактикуващите лекари - 104, или 18.1% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Анестезиология и интензивно лечение - 29, или 5.0%, Педиатрия и Кардиология – по 28 или 4.9%, Акушерство и гинекология - 26, или 4.5%, Хирургия - 22, Спешна медицина – 19, Образна диагностика – 17, Нервни болести – 16, Гастроентерология - 14 лекари. Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 30.5 на 10 000 души от населението при 42.7 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.1 при 11.9 на 10 000 за страната.

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев