Община Сливен

Община Котел започна набирането на документи за директор и персонал на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“

------------------------------------
21.05.2018 / 12:51

Община Котел в качеството си на бенефициент по проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0581-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, започна набирането на документи на желаещите да се кандидатират за директор, счетоводител и технически координатор на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“. Това съобщи директорът на дирекция “Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи” Дорина Митева. Тя изрази надежда, че желаещите кандидати ще бъдат повече, за да бъдат избрани най-подходящите за обявените позиции хора.

 

За персонал на предприятието се обявяват 32 свободни места. По 14 щатни бройки са обявени за работници в озеленяването и строителството. Две са щатните бройки за позиция „Техник-озеленител“ и по 1 за дърводелец и домакин. За тях могат да кандидатстват хора с увреждания – лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, както и безработни лица над 54 годишна възраст.

 

Директорът на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ освен стандартните изисквания, касаещи стаж, образование и опит, трябва да има познания в професионално направление – строителство и/или ландшафна архитектура и компютърни умения– Word, Excel, Интернет. Директорът ще трябва да ръководи и пряко отговаря за предмета на дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и благоустрояване”, свързан с подобряване на състоянието на околната среда: зелени площи, градински мебели, обществени постройки, детски и спортни площадки в чертите на града и другите населени места в общината.

 

За позиция „Счетоводител“, кандидатите трябва да имат познания в професионално направление – счетоводство и контрол или икономика като висшето образование ще се счита за предимство. Обявената позиция за счетоводител е на половин бройка. Кандидатът, спечелил конкурса пряко ще отговаря за осигуряване на счетоводната отчетност и финансовото управление на предприятието.

 

Изискванията за позиция „Технически координатор“ са средно образование, познания и опит в сферата на озеленяването и благоустройството и професионален опит. Спечелилият конкурса ще трябва да осъществява контрол, насърчаване и насочване на лицата от целевата група при изпълнение на задълженията им, а също и да обезпечава работата на целия екип по управление на социалното предприятие.

 

Освен това Община Котел обявява и 6 места за позиция „Наставник“ в социалното предприятие. Обявените позиции са за период от 6 месеца на непълен работен ден. Кандидатите за наставници трябва да умеят да работят в екип, да са комуникативни, мотивирани за работа и да притежават професионален опит.

 

Конкурсът ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Документите за участие в него могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 в срок до 17.00ч. на 15.06.2018 г.

Всеки кандидат ще може да получи комплект с документи за кандидатстване в стая №3 в сградата на Общинска администрация – гр. Котел. Обявата, образците на документи и примерни длъжностни характеристики са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел.

Повече информация за обявените свободни места може да видите

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев