Община Сливен

Работодатели могат да се възползват от финансова подкрепа по Програма на ЕС “Заетост и социални иновации”

...
16.02.2018 / 12:48

Програма на ЕС

“Заетост и социални иновации”

VP/2016/018 “Европейски корпус за солидарност"

Проект “Eвропейски корпус за солидарност за младежта” 05/2017 – 05/2019

 

Кой може да участва?

 

 Младежи на възраст между 18-30 г. с фокус за младежи, които не са в образование, обучение или заетост (NEETS).

 

 Работодатели - Бизнес или други организации, с поле на дейност във всички икономически сектори, но с предимство са тези съсредоточени основно върху здравния, социалния сектор, помощта за бежанци и опазването на околната страна.

 

„Eвропейски корпус за солидарност за младежта” цели да се гарантират, 4 000 работни места (включително за стажуване и чиракуване) за млади европейски граждани на възраст между 18 и 30 г. като в частност целта за Агенция по заетостта е да привлече работодатели, които да разкрият най-малко 360 “солидарни” работни места.

 

Работодатели, които могат да се възползват от финансова подкрепа по програмата трябва да бъдат:

 

 Законно установени организации/предприятия, като има приоритетни икономически сектори - здравен, социален сектор, помощт за бежанци и опазване на околната страна;

 

 Спазващи трудовото и данъчно законодателство, приложимо в страните, в които те са установени;

 

 Малки и средни предприятия (за целите на схемата предприятия с до 250 служители);

 

 Търсят млади европейски работници (от 18 до 30 години), идващи от държава от ЕС, различна от държавата, в която е установено предприятието;

 

 Предлагат работа, стажуване или чиракуване с писмен договор, с продължителност от 2 до 12 месеца, на пълно или непълно работно време (но не по-малко от 50% пълното работно време), съгласно националното трудово и социално осигурително законодателство.

 

Мерки и помощи за работодатели:

 

Мярка Финансовa помощ за работодатели

 

Програма за интеграция на новите работници или стажанти;

 

Елементи (основно обучение):

 

- обучение за въвеждане в професията

 

- езикови курсове. Интеграцията за младежите може да включва и административна подкрепа и подкрепа при установяване в страната до 2000 € за участник в зависимост от приемащата държава и Програмата за интеграция.

 

Интеграционна програма

Малките и средни предприятия, които наемат кандидати за работа и стажуване могат да получат финансова помощ, която представлява фиксирана сума за покриване на някои от разходите за интеграционна програма за новонаетите млади работници. Интеграционната програма представлява пакет, който се състои най-малко от основно въвеждащо обучение, предоставено от работодателя на новоназначен млад мобилен работник, за да се подпомогне интегрирането му на работното място. Може да включва обучение и/или други помощни услуги.

 

Фиксираната сума се базира на страната и същността на предоставяното обучение.

 

• Подготвя се план за обучение. Ако е необходимо включване на обучителна организация за професионално обучение, се одобрява програма за обучение на и извън работното място.

 

• Работодателят гарантира, че е предвидено работно време за обучение на и извън работното място и дава възможност на обучаемите да практикуват. Работодателят гарантира също, че обучаемите са подкрепени от наставник, който насърчава отблизо тяхното обучение.

 

Обучение, чието завършване, изисква задължителни изпити за специфични сектори (напр. медицина, архитектура и др.) са изключени.

 

Как работи?

 

Първата стъпка за участие в проекта е да се регистрирате на платформата на проекта https://europa.eu/youth/SoLiDarity_bg

 

Изисква се само основна информация. Веднъж регистрирани, работодателите могат да обявяват свободни работни места, колкото желаят. Могат да проверяват автобиографиите на кандидатите, предварително подбрани за тях, да организират интервюта он-лайн или „лице в лице” и да проследяват всички стъпки на заетостта.

 

Служителите по проекта ще подберат кандидатите чрез CV, предоставени на платформата, които най-пълно отговарят на потребностите на работодателя и ще му изпратят списък с тях. Първият подбор на кандидати се предоставя след една седмица от регистрацията на платформата. Ако работодателят желае (в случай на много специфични работни места или голям брой места на заетост), може да бъде предприета информационна кампания на европейско ниво за набиране на кандидати.

 

Как се подбират най-добрите кандидати за заемане на позицията?

 

Съвпадението се извършва както автоматично (благодарение на средствата за търсене, използвайки желаните професионални полета, езикови компетентности и друга информация) така и ръчно за определяне на всички потенциални кандидати, подходящи за работните места. Прави се предварителен подбор на кандидати и се изпраща на работодателите. Те са единствените, които вземат крайното решение за това кой ще бъде поканен на интервю и на кой ще бъде предложена заетост.

 

За повече информация:

 

https://www.facebook.com/pg/EUSolidarityCorps/about/?ref=page_internal

 

https://twitter.com/search?q=%23EuSolidarityCorps

 

https://europa.eu/youth/solidarity_en

 

https://www.az.government.bg/pages/evropeiski-korpus-za-solidarnost/

 
 

Copyright © 2008-2021 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев