Община Сливен

Инспекцията по труда в Сливен е извършила 447 проверки през последното тримесечие на миналата година. Констатирани са 2145 нарушения

------------------------------------
30.01.2018 / 14:25

През четвъртото тримесечие на 2017 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Сливен извърши 447 проверки.

През отчетния период е установено, че 63 предприятия са проверени за първи път.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. са констатирани 2145 бр. нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа, са 904 бр., а тези, свързани с трудовите правоотношения – 1240 бр.

По време на извършените проверки през четвъртото тримесечие на 2017 г. ДИТ със седалище Сливен приложи общо 2035 принудителни мерки, в т. ч.:

 

- дадени задължителни за изпълнение предписания - 2033 бр.

 

- спрени машини и съоръжения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите - 1 бр.

 

- отстранен работник поради липса на правоспособност – 1 бр.

 

През отчетния период ДИТ със седалище Сливен потърси административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство и нормите, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд, като състави 139 акта за установени нарушения.

Особено внимание при извършените проверки през отчетния период е отделено на законността при осъществяване на трудовите правоотношения. Акцентира се върху наличието на трудови договори в писмен вид, разпределение на работното време, почивките и отпуските, трудовите възнаграждения.

Запазва се тенденцията постъпилите искания, сигнали и запитвания да са от жалбоподатели с прекратени трудови правоотношения.

През периода са извършени 12 съвместни проверки с представители на различни институции. Съвместните проверки с представители на полицията гарантират сигурността на инспекторите по труда и спомагат за по-бързото приключване на проверките.

Дирекция „Инспекция по труда” Сливен извършва проверки на всички земеделски производители на територията на областта за законосъобразното възникване на трудовите отношения. От 2015 г. земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, розов цвят и лавандула, могат да се възползват от създадения в Кодекса на труда облекчен ред за наемане на работна ръка по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Този договор е с продължителност от един ден. За улесненото администриране на този вид трудов договор от февруари 2017 г. е внедрен програмен продукт, който създава възможност образци на еднодневни трудови договори да се заявяват онлайн, включително в извънработно време. Средствата са осигурени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Програмният продукт дава възможност директно да се генерират на данните на лицата, които вече са вкарани в системата. Има и калкулатор за изчисляване на дължимите авансово осигурителни вноски, както и размера на осигурителните вноски и данъка общ доход, които са за сметка на наетите лица. Калкулаторът е актуализиран с новия размер на осигурителната вноска за 2018 г.

Остава и възможността за заверяване на образците на еднодневни трудови договори на място в дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на имотите. За размерите на осигурителните вноски, както и по други въпроси, свързани с този вид договор можете да се консултирате на тел. 044/622923 или на място в Инспекцията.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев