Община Сливен

Устойчиви работни места в „Балдис“ ЕООД по процедурата BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

лого
27.11.2017 / 09:30

В края на 2015 година ръководството на „Балдис“ ЕООД подготви и кандидатства с проект по процедурата за подбор на проекти „Ново работно място 2015“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. През 2016 година, след като бе извършена оценка на всички подадени проекти, дружеството бе сред 753-те фирми, поканени да сключат договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“ при Министерство на труда и социалната политика.

 

Целта на процедурата „Ново работно място 2015“, както и на проект BG05M9OP001-1.003- С01 "Нови работни места в "Балдис" ЕООД" е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Общата цел на проекта е намаляване на безработицата в област Сливен, чрез създаване на осем устойчиви работни места в „Балдис“ ЕООД за безработни и неактивни лица, половината от които представители на уязвими групи на пазара на труда - безработни младежи до 29 години (2 лица) и безработни лица с ниска степен на образование (2 лица).

Специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати са следните: Да се открият осем нови работни места в „Балдис“ ЕООД за безработни и неактивни лица в т.ч. двама безработни младежи до 29 години и две безработни лица с ниска степен на образование; Да се създадат условия за откриване на две работни от работните места чрез осигуряване на необходимото оборудване; Интегриране на осем безработни и неактивни лица в т.ч. четирима представители на уязвими групи на пазара на труда: безработни младежи до 29 години и безработни лица с ниска степен на образование чрез подобряване на жизнения им стандарт и промяна в социалния им статус, както и запазване на минимум четири работни места след приключването на проекта за минимум 12 месеца.

С изпълнението на дейностите, които стартираха на 10.08.2016г. и ще продължат до 10.12.2017г. се цели да бъдат интегрирани осем безработни и неактивни лица, четири от които представители на уязвими групи на пазара на труда, като им бъде предоставена възможност да започнат работа, да бъде подобрен техния жизнения стандарт и променен социалния им статус.

На младежите със завършено основно или средно образование се предоставя възможност за придобиване на начален професионален опит, което е ключово за участието им на пазара на труда. Назначените безработни и неактивни лица ще придобият и повишат своите практически знания, умения и трудови навици.

Безработните с ниска степен на образование ще бъдат изведени от социалната изолацията, в която се намират, ще преодолеят съществуващите проблеми с дискриминацията, бедността и социалното изключване.

Стойността на проекта е 92 806,00 лева е от които 78 885,00 лева европейско и 13 921.00 лева национално съфинансиране.

 

 

„Балдис“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.

 

 

Още снимки от новината

лого

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев