Община Сливен

Помощта за първокласник за учебната 2016/2017 остава 250 лева

...
14.09.2017 / 16:28

Помощта е в размер на 250лв. и се отпуска при условие, че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 400лв. Независимо от дохода на семейството еднократната помощ се предоставя на деца с трайни увреждания, записани в първи клас; на деца с един жив родител; на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца; както и на приемни семейства. част от семейните помощи за деца да се предоставят освен в пари и в натура. Размерът на месечните помощи за отглеждане н а едно дете – 37лв.; за две деца – 85 лв.; за три деца – 130лв. и за четири деца – 140 лв.

Помощта в натура се предоставя под формата на стоки и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности в случаите когато родителите не полагат грижи за детето; когато семейната помощ не се използва по предназначение за детето; когато майката не е навършила пълнолетие и когато родителите или лицата, които полагат грижи за дете не изпълняват предприетите по Закона за закрила на детето мерки и не съдействат при осъществяване на дейностите по закрила на детето.

Тази година отпадна задължението на директорите на училищата и детските градини, които са в системата на МОН да предоставят ежемесечно справки по образец за всеки ученик и дете в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка, допуснали неизвинени отсъствия.

Отпадна и задължението на родителите да представят в дирекции „Социално подпомагане” удостоверение по образец, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик, в случаите когато подават заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете. Такива удостоверения родителите бяха задължени да представят и до 31 октомври за новата учебна година.

Още снимки от новината

...

 

Дарик
 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев