Община Сливен

Интернатът в Драгоданово ще бъде закрит от началото на новата учебна година

------------------------------------
13.09.2017 / 10:48

Социално-педагогическият интернат в село Драгоданово ще бъде закрит от началото на новата учебна година. Ангажиментът за това беше поет от Министерството на образованието и науката в края на май т.г.

До края на юни бяха изготвени индивидуалните оценки на всичките 37 деца, настанени в него, съобщи пресцентърът на МОН.

Индивидуалната оценка бе извършена с участието на членове на партньорската мрежа за прилагане на алтернативния модел за работа с ученици с девиантно поведение, разработен по проекта "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

В екипа бе включен и експертът по приобщаващо образование от РУО - Сливен, секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Сливен, представители на отделите за закрила на детето по местонахождение на интерната и по местоживеене на учениците, и други институции, припомнят от МОН. За три от децата срокът на корекционно-възпитателната мярка е изтекъл, шест са с прекратен престой поради добро поведение, други шест са предложени за реинтегриране в семейна среда, а пет деца ще бъдат настанени в Център за настаняване от семеен тип.

Тринадесет деца са пренасочени към Социално-педагогическия интернат в село Варненци, а за други две, за които е установено, че през периода са извършили нови противоправни деяния, е направено предложение от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за промяна на възпитателната мярка "настаняване във Възпитателно училище-интернат", което е по-тежка мярка. Едно от децата е обявено за общодържавно издирване и не може да бъде открито на територията на страната до този момент.

Търси се решение и за последното останало в Драгоданово дете, чиято индивидуална оценка е изключително специфична, тъй като изисква едновременно предоставяне на интегрирани медико-социално и образователни услуги, заедно с корекционно-възпитателни.

Резултатите от индивидуалните оценки са били представени на работна среща в Министерството на образованието, ръководена от заместник -министъра Деница Сачева, с представителите на заинтересованите министерства, с Държавната агенция за закрила на детето, омбудсмана на България, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на неправителствени организации, представители на РУО и директорите на интернатите. Участниците в срещата са се обединили около становището, че ще продължат да работят усилено за приемане на нова правна рамка и изграждане на пилотни услуги за деца в конфликт със закона. "Блиц"

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев