Община Сливен

На 5 септември в Нова Загора ще се проведе първа копка по програма "Региони в растеж" 2014 - 2020

------------------------------------
04.09.2017 / 15:13

На 05.09.2017 г. от 10:30 часа пред жилищна сграда с административен адрес ул. Родопи № 2Г, гр. Нова Загора, ще се проведе „Първа копка” по Проект BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора”, по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0067-C01/19.09.2016 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Община Нова Загора, възложител по проекта, отправя покана за присъствие към всички заинтересовани страни.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев