Община Сливен

Най-много са бедните в областите Сливен, Пазарджик и Варна

------------------------------------
11.07.2017 / 11:21

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

 

По окончателни данни от изследването, проведено от Националният статистически институт през 2016 г., линията на бедност общо за страната за 2016 г. е 308.17 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица или 22.9% от населението на България.

 

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2016 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 248.08 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 31.4% от населението на областта.

 

През 2016 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик - съответно 194 и 204 лв., а най-високата - в област София (столица) (473 лв.), следвана от областите Стара Загора (332 лв.) и Габрово (328 лева).

 

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен - 31.4%, Пазарджик - 28.2%, и Варна - 26.6%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Ямбол - 14.4%, Силистра - 14.9%, и Благоевград - 15.7%.

 

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се понижава с 2.8%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 6.5 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 29.9%, а при жените – 32.8%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 2.9 процентни пункта при 2.4 пункта за страната. В сравнение с предходната година делът на бедност при мъжкото население в област Сливен се увеличава с 4.0 процентни пункта, а при жените - с 8.8 процентни пункта.

 

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 22.9% до 27.9%, или с 5.0 процентни пункта, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 31.4% до 36.3% или с 4.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 50.9% или с 19.5 процентни пункта, а средното равнище на бедност за страната достига 45.5%, отбелязвайки увеличение със 22.5 процентни пункта.

 

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2016 г. показва, че най - бедните 20% в областта имат 15.1 пъти по - нисък доход от най – богатите 20%, като спрямо 2015 г. поляризацията е много по-силно изразена. Във връзка с поставените цели по ключови сегменти от стратегията "Европа 2020" от изследването на доходите и условията на живот се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. За област Сливен индикаторът сочи, че 93.9 хил.лица, или 48.9% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 45.0 хил. души са мъже, а 48.9 хил. са жени. Спрямо 2015 г. този показател се е понижил с 1.3%.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев