Община Сливен

Стартира прием на проекти по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

------------------------------------
03.07.2017 / 13:51

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ обяви прием на проекти по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата. По настоящата покана за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева. Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за всеки индивидуален проект е 100 000 лева, а максималната помощ за микро и малки предприятия – 500 000 лв., за средни – 750 000 лв., за големи – 1 000 000 лв.

 

Одобрените кандидати ще получат средства за създаване на прототипи и пилотни линии и извършване на изследвания и измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

 

Ще бъдат финансирани още дейности, свързани с придобиване на дълготрайни материални активи, както и придобиване на специализиран софтуер (включително разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив.

 

По операцията са допустими за изпълнение и дейности относно осигуряването на защита на индустриалната собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

 

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 17:30 ч., 26 септември 2017 г.

 

Пълният пакет документи по операцията е публикуван на интернет адреса на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.: www.opic.bg, на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg.

 

Подробна информация за условията за кандидатстване по процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“ може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

 

Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев