Община Сливен

Списание "Българска наука", "Литературен вестник" и "Литературен свят" с високи оценки за книгата с драми на акад. Иванка Денева

------------------------------------
28.06.2017 / 09:06

Сборникът с драми на писателката Ив. Денева „Енигмата на времето, разкриващ „нравствените падения и висоти на човека през периода от 50-те години на XX век и в „условията на прехода”, получава вече позитивните оценки на българската критика. Анонсът на в-к „Словото днес” и изд. „Български писател” за тематично-образните пластове в сборника с драми и заключението, че книгата налага авторката „...като един от изявените представители на съвременната българска драматургия”(бр. 4(853), 2017 г.), бе последван от вижданията на критиците и в други издания. Агенция „Седмица” включи анонса на вестника в цялостен „портрет” на творческия свят на писателката, който бе представен и от редица водещи сливенски издания. Наблюдателят на жанра за съюзния вестник, (в Прегледа на книжната продукция за 2016 г.), отбелязвайки „белетристичния капацитет на авторката” и „наличните основания Иванка Денева да работи за театъра” , оценява драмата „Покруса” като възможност за „театрално събитие”, надявайки се обаче на работата на добри режисьори при решаване проблемите на „сценичното пространство” и композицията.

Престижното списание ”Българска наука” (бр. 98 от юни 2017 г.) помества на страниците си рецензията на Щ. Драгнева под наслов „Актуалност и непреходност в книгата с драми „Енигмата на времето” от Ив. Денева,( която членува в научни организации като Съюза на учените в България и с присъдено звание „академик” от Българската академия на науките и изкуствата – София.) В рецензията критичката Драгнева отбелязва: „С новите произведения Иванка Денева се нареди по достоен начин в семплата редица на българските автори, създали забележителни творби в трите литературни рода, оглавявана от патриарха Иван Вазов. Новосъздадените творби са подчинени на изискванията на драматургията с външните и вътрешни конфликти, живите диалози, психологически убедителни поведенчески избори на героите, автентичност на обстановката и лексиката”. Анализирайки съдържателните отлики на пиесите, тя допълва: „ Съкровени мигове от миналото на персонажите са показани в отделни „явления” на много от драмите и тази композиционна особеност помага да се разбере житейската им съдба, емоционално състояние, подтиците за поведение и душевно страдание.” „Поради идейно-тематичната си близост драмите се възприемат като цикъл с широк пространствено-времеви хоризонт и показват многоликостта на живота. Различните човешки съдби изграждат реалистична и печална картина на българското живеене в края на XX век и до наши дни”. Щ. Драгнева дава оценка и за стилистичните особености на езика на драмите: „Словото е убедително, използвано отговорно и овладяно виртуозно. Присъстват всички възможни лексикални пластове, без следа от фалш. Селските жени (в рейс, магазин, на улицата) намират за всяка ситуация и човешка постъпkа най-точните думи: на съчувствие или укор и насмешка. Диалозите са искрени и изречени без притворство, а присъдите – съхранили древни морални ценности” - продължавайки: „Впечатляват с лексикално богатство ремарките към всяко действие на пиесите. Освен, че са точни, ясни и изчерпателни, те въздействат с образността и емоционалността на изказа”. Критичката завършва рецензията си със заключението: „С многобройните си достойнства драмите изграждат реалистична картина на боледуващото ни общество... Пиесите са актуални, с мъдри послания и обогатяват съвременната драматургия.”

Уважаваното издание „Литературен вестник”,(в чиято редколегия и екип личат имената на университетски преподаватели и творци, като проф. Амелия Личева, проф. Пламен Дойнов, проф. Юлия Кръстева, доц Бойко Пенчев, проф. Н. Георгиев, проф. Боян Биолчев, Мария Калинова, Ани Бурова и др., помества на страниците си рецензията на критичката Ваня Борисова, със заглавие „Времена и безвремия в книгата с драми на Иванка Денева”(бр. 21 от 7-13.06. 2017, с. 5.). Тя обосновава създаването на книгата с разножанровите търсения на писателката, твърдейки: „Решението на Иванка Денева да издаде книга с драми прибавя нов щрих в творческия профил на авторката. За утвърден майстор на словото с широк спектър на изяви и признати постижения в областта на художествената проза, поезията, литературната и театралната критика и публицистиката, книгата „Енигмата на времето” е не само разширяване на собствените творчески граници, а и успешен експеримент за обновяване на драмата по линията на сближаване с епоса и лириката”. В. Борисова продължава наблюдението си: „Драмите от сборника са по чеховски външно изчистени от остри преки стълкновения, сензационни обрати и непредсказуеми ходове на драматургическото действие; отделни случки дори протичат зад кадър и придобиват важност като резултат, а не като случващо се пред очите на читателя или зрителя. Истинските колизии се разразяват под повърхността на видимите събития... Краткостта на повечето творби в сборника допълнително подчертава психологическата интензивност на действието и реалистичната яркост на характерите”. В рецензията четем обобщението за ракурсите на Ив. Денева: „Какво идва след исторически значимото и важното или поне след исторически неизбежното и съдбоносното – това е фокусът на авторовия интерес и широкият контекст на човешките истории, пресъздадени в драмите. В отлично постигнат синхрон с тази насоченост на творческото внимание към времената на преход и трансформация е топиката на драмите – встрани и далеч от престижните градски пространства на представителния публичен живот, който, макар и неотразен пряко, не престава да бъде подтекстов контрапункт по социалната ос на предпочетеното местодействие”. Критичката е схванала и авторовото намерение за трансформиране на жанра - чрез ремарките и ретроспекциите, пишейки: „Енигмата на времето” е книга, чиято сила на въздействие извира от талантливото оркестриране на драматическата фабула. Дори бегъл поглед върху текстовете убеждава в нестандартното решение на Иванка Денева да промени функциите на драматургичните средства, без да накърнява същността на класическата драма като действие, конфликт и диалог. Една от тези изненадващи читателя промени са белетризираните ремарки.” Рецензията си Ваня Борисова завършва така: „Енигмата на времето” на Иванка Денева е не само поредното доказателство, че авторката няма отстъпление в съдбата си на творец, но и поредното детайлно платно на българския свят и живот, този път разгърнато в жанровото поле на драмата и заредено с провокативност. Замисълът книгата да стане премиерната сцена на творбите от сборника, блестящо реализиран като модерно единство от литературнородови форми, убеждава и скептиците, че пътищата на творческата инвенция не свършват до видимата линия на естетическия хоризонт”.

Видният български критик и публицист Георги Н. Николов оценява също по достойнство драматургичните пластове на сборника „Енигмата на времето”, обглеждайки в изданието „Литературен свят”(бр. 94, април 2017 г.) художественото претворяване от писателката живота на българина в „преходните времена”, в съответствие със подзаглавието на книгата: „Каквито и да са типажите на Иванка Денева в отделните драми – млади или стари, силни духом, или слаби и безволеви, те са поднесени пълнокръвно и убедително. Авторката несъмнено ги обича и вае силуетите им търпеливо и откровено, без излишно морализаторстване. Без готови рецепти как е трябвало да постъпят, за да не провалят бъдещето си, любовта си, надеждите си.” Критикът отбелязва: ”В „Енигмата на времето” Иванка Денева отново доказва умението си да бъде вещ и тънък психолог. Способен не само да наблюдава и изучава отстрани своите герои, а да се постави на мястото на всеки, като проникне дълбоко във вътрешния му мир.” Видял обсега на сюжетите и проблемите, той заключава: „Много са въпросите, вплетени в драматургичните творби на Ив. Денева.” ...Разказаното в страниците понякога свършва неочаквано и непредвидимо, подтикващо читателите към размисъл”. Г. Николов насочва читателя и към отговорите и въпросите на битието, поставени в драмите: „Наследството на уж „промените” вече близо три десетилетия тегне като воденичен камък над младо и голямо. Едни заминават зад граница, други измират и след тях в празните къщи се настанява запустението. Докога? Нека потърсим отговор от драмите в сборника на Иванка Денева. Там ще открием истини, които сега се правим, че не забелязваме”...

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев