Община Сливен

Областният управител Чавдар Божурски участва в редовното заседание на Комитета за наблюдение на ОПНОИР

------------------------------------
26.06.2017 / 10:46

На 23.06.2017 г. областният управител Чавдар Божурски, в качеството си на член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /КН на ОПНОИР/, участва в VI-то редовно заседание на Комитета.

Заседанието беше открито от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката и председател на КН на ОПНОИР.

Представен и одобрен беше Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР 2014-2020 г. за 2016 г. От него стана ясно, че през 2016 г. Управляващият орган /УО/ на програмата е договорил предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 10 операции и бюджетни линии в размер общо за 287 459 843,98 лв., което представлява 20,96 % от целия бюджет на ОП НОИР. През 2016 г. УО е одобрил и изплатил на бенефициентите средства в размер на 37 772 269,28 лв., което представлява 2,75 % от целия бюджет на ОП НОИР. По операциите за подбор на проекти са започнали дейности, насочени към работа със семейството за разясняване на ползите от интегрираното образование; подкрепа за деца и ученици от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в образователната система и за продължаване на образованието в гимназиален етап; осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българския език не е майчин; осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурно образование.

 

В рамките на заседанието беше актуализирана и Индикативната годишна работна програма на ОП НОИР за 2017 г. Очаква се през настоящата година да бъдат открити процедури за: създаване на система за осигуряване на качество в професионалното образование; въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2); усъвършенстване на националната система за валидиране; развитие на системата за кариерно ориентиране на студенти; повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда; подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование; осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони (по подхода ВОМР); интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование.

 

Членовете на Комитета разгледаха и одобриха критерии за подбор на операции и методологии по няколко процедури.

 
 

Copyright © 2008-2021 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев