Община Сливен

Започна приемът на документи за кандидат-студентската кампания 2017/2018 година

------------------------------------
08.06.2017 / 11:43

И тази година документите за всички висши учебни заведения в страната, на кадидат - студентите от Сливен и областта могат да бъдат подавани в офиса на фирма „МАКОМА“, с адрес : Сливен, ул. „Петко Славейков“ 7, тел. 044 62 55 88, 0878348115.

 

Работното време на офиса е от 09 00 – 18 00 , понеделник – петък.

 

По-долу поместваме подробна информация за редовни изпитити и изискванията на повечето висши учебни заведения в България:

 

Дати на редовни изпити и срокове за прием на документи през 2017 г. :

 

Дати на редовни изпити и срокове за прием на документи за класиране през 2017 г.*

=======================================================

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

08.07.2017 г. (събота) – Български език (езикова култура)

08.07.2017 г. (събота) – География

09.07.2017 г. (неделя) – Биология (І изпит)

09.07.2017 г. (неделя) – Чужд език (английски, немски, френски, руски)

29.07.2017 г. (събота) – Биология (IІ изпит)

29.07.2017 г. (събота) – Български език (езикова култура) - IІ изпит

29.07.2017 г. (събота) – География (IІ изпит)

Приемът на документи започва на 12.06.2017 г. и приключва на 07.07.2017 г. За допълнителен изпит по български език (езикова култура), биология или география приемът придължава до 28.07.2017 г.

=======================================================

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

6 юли 2017 г. от 9:00 до 12:00 часа – Математика

12 юли 2017 г. от 8:00 до 11:00 часа – Първи изпит по рисуване

12 юли 2017 г. от 13:00 до 16:00 часа – Втори изпит по рисуване

Приемът на документи започва на 13.06.2017 г. и завършва на 01.07.2017 г.

=======================================================

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" - СОФИЯ

4 юли 2017 г. – Математика-тест

Приемът на документи завършва нa 28.06.2017 г.

=======================================================

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

10.07.2017 – Български език

11.07.2017 – Химия

11.07.2017 – Математика

12.07.2017 – Биология (за спец. Биотехнологии и ЕООС)

28.07.2017 – Биология (за спец. Мед. сестра)

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и приключва на 06.07.2017 г.

=======================================================

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

НЯМА „РЕДОВНА“ ИЗПИТНА СЕСИЯ!!! ПРИЕМАТ СЕ ДОКУМЕНТИ САМО ЗА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НЕГО С МАТУРИ (ДЗИ), А ВСИЧКИ ДЪРЖАНИ ИЗПИТИ СЕ ПОСОЧВАТ КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНИ!

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и приключва на 05.07.2017 г.

=======================================================

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

05.07.2017 г. – Математика

05.07.2017 г. – Химия и опазване на околната среда

Приемът на документи започва на 13.06.2017 г. и приключва на 03.07.2017 г.

=======================================================

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

01.07.2017 г. – Биология

01.07.2017 г. –Математика

02.07.2017 г. – Рисуване (графика)

02.07.2017 г. – Английски език

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и завършва не по-късно от 30.06.2017 г. за кандидати, които ще се явяват на изпити и 06.07.2017 г. за кандидати, които ще участват с оценка от ДЗИ (матура)!

========================================================

========================================================

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" – СОФИЯ

02 юли 2017 г. (неделя), 8,00 часа – Математика

Приемът на документи започва на 15.06.2017 г. и завършва не по-късно 01.07.2017 г.! Кандидат-студенти, които кандидатстват без конкурсен изпит и са пропуснали срока за подаване на документи, могат да направят това най-късно до 7 юли 2017 г.

=======================================================

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

04.07.2017 г. – тест БЕЛ

05.07.2017 г. – тест Математика

05.07.2017 г. – тест ОТП

06.07.2017 г. – тест География

06.07.2017 г. – тест Икономика

06.07.2017 г. – Рисуване

Забел.: Изпитите се провеждат в Габрово

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и приключва на 02.07.2017 г.

=======================================================

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

24.06.2017 г. и 01.07.2017 г. – Изпит по чужд език (английски, немски или френски)

03.07.2017 г. – Тест по математика

04.07.2017 г. – Рисуване - графика

05.07.2017 г. – Рисуване - композиция

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и приключва на 02.07.2017 г.

=======================================================

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - СЛИВЕН

03.07.2017 г. – Тест по математика

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и приключва на 02.07.2017 г.

=======================================================

=======================================================

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" – ПЛОВДИВ

Български език - 02.07.2017 г.

История на България - 03.07.2017 г.

Английски език - 03.07.2017 г.

Информатика - 03.07.2017 г.

Комплексен изпит по физическо възпитание - 03 и 04.07.2017 г.

Психология - 04.07.2017 г.

География - 04.07.2017 г.

Химия - 04.07.2017 г.

Испански език - 04.07.2017 г.

Физика тест и събеседване - 05.07.2017 г.

Френски език - 05.07.2017 г.

Немски език - 05.07.2017 г.

Биология - 05.07.2017 г.

Математика - 06.07.2017 г.

Изобразително изкуство - 06.07.2017 г.

Музика - 06.07.2017 г.

Теология (устен) - 06.07.2017 г.

Актьорство за драматичен театър (І, ІІ и ІІІ кръг) - съответно на 11, 12 и 13.09.2017 г.

В бюрата на НАПС могат да подават документи и кандидатстващите за специалности, изискващи проверка на говорните и комуникативните способности, като беседата с тези кандидати ще се провежда в Пловдивския университет по време на провеждане на кандидатстудентските изпити (след обяд) в Ректората.

Приемът на документи започва на 14.06.2017 г. и завършва нa 28.06.2017 г.

=======================================================

=======================================================

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" – СОФИЯ

НЯМА „РЕДОВНА“ ИЗПИТНА СЕСИЯ!!! ПРИЕМАТ СЕ ДОКУМЕНТИ САМО ЗА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НЕГО С МАТУРИ (ДЗИ), А ВСИЧКИ ДЪРЖАНИ ИЗПИТИ СЕ ПОСОЧВАТ КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНИ!

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и завършва нa 30.06.2017 г.

=======================================================

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" – СВИЩОВ

Изпити се провеждат всеки месец под формата на тест по: Икономика, Математика, Икономическа география на България, Чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) от 13 ч. на следните оставащи дати:

24 юни 2017 г. - 13,00 ч.

22 юли 2017 г. - 13,00 ч.

26 август 2017 г. - 13,00 ч.

Приемът на документи започва на започва на 23.01.2017 г. за завършили в предходни години и 15.06.2017 г. за завършили през 2017 г. и завършва не по-късно от 08.07.2017!*

*За да участват в първо класиране, кандидат-студентите, които са избрали да положат конкурсен изпит, следва да подадат необходимите документи до 24 юни 2017 г.

До 8 юли 2017 г. подават документи САМО кандидат-студентите, които участват в първо класиране с успешно положен изпит през предходните изпитни сесии, с оценка от ДЗИ или с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище.

Кандидат-студентите, подали документи след 24 юни 2017 г. с явяване на конкурсен изпит пред някоя от следващите изпитни сесии участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

=======================================================

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ - ПЛОВДИВ

24.06.2017 г. и 01.07.2017 г. – Изпит по английски език

03.07.2017 г. – Тест по математика

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и приключва на 02.07.2017 г.

=======================================================

=======================================================

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

01.07.2017 г. – Тест по природни науки, включващ въпроси по химия, физика, математика, информатика, биология и география (ново от КСК 2017) .

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и приключва на 30.06.2017 г.

=======================================================

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

Биология (изпит) - 28 юни 2017 г. (сряда) Забел.: Важи и за специалност "Медицина"

География (тест) - 29 юли 2017 г. (четвъртък)

Икономика (тест) - 29 юли 2017 г. (четвъртък)

Изпит по социална медицина - 29 юли 2017 г. (четвъртък)

Биология (тест) - 30 юни 2017 г. (петък)

Изпит по обща езикова култура - 4 юли 2017 г. (вторник)

Изпит по химия - 6 юли 2017 г. (четвъртък) Забел.: Важи и за специалност "Медицина"

Математика (тест) в Ст. Загора и Ямбол - 7 юли 2017 г. (петък)

Общообразователна подготовка (тест) в Ст. Загора и Ямбол - 7 юли 2017 г. (петък)

Общотехническа подготовка (тест) в Ст. Загора и Ямбол - 7 юли 2017 г. (петък)

Приемът на документи започва на 05.06.2017 г. и приключва на 26.06.2017 г.

=======================================================

=======================================================

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Поради едностранно прекратяване на договора за прием от страна на ТУ – Варна (от съображения за промени в методиката и начина на прием) в бюрата на НАПС НЯМА да се приемат документи за класиране!

=======================================================

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ

5 юли 2017 г. (сряда) Български език и литература

6 юли 2017 г. (четвъртък) Чужди езици (английски, немски, френски, испански, руски)

7 юли 2017 г. (петък) Журналистика (писмен)

8 юли 2017 г. (събота) История на България

9 юли 2017 г. (неделя) География на България

10 юли 2017 г. (понеделник) Математика

11 юли 2017 г. (вторник) Журналистика (устен)

Приемът на документи започва на 14.06.2017 г. и приключва на 01.07.2017 г.

=======================================================

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "СВ. НЕОФИТ РИЛСКИ" – БЛАГОЕВГРАД

НЯМА „РЕДОВНА“ ИЗПИТНА СЕСИЯ!!! ПРИЕМАТ СЕ ДОКУМЕНТИ САМО ЗА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НЕГО С МАТУРИ (ДЗИ), А ВСИЧКИ ДЪРЖАНИ ИЗПИТИ СЕ ПОСОЧВАТ КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНИ!

Приемът на документи започва на 19.06.2017 г. и завършва нa 05.07.2017 г.

"Канал 6"
 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев