Община Сливен

Стартира проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства-Сливен”

------------------------------------
05.05.2017 / 15:03

В Община Сливен стартираха услугите по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”. Услугите са пет - „Формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа”, „Ранна интервенция на уврежданията”, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” и „Здравна консултация”, които се предоставят в Общностен център, с адрес - град Сливен, ул. „Пейо Яворов” № 68 / на гърба на ресторант „Старият елен” и „Мерканто”, които се намират на бул. „Панайот Хитов” в кв. „Ново село”/. От услугите се ползват около 100 деца.

Услугите се предоставят в специално предназначени и оборудвани за целта кабинети в новосъздадения Общностен център, както и чрез мобилна работа в детски ясли, детски градини и в жилищата на потребителите, където е приложимо.

 

Видове услуги:

 

„Формиране и развитие на родителски умения”

Целта на услугата „Формиране и развитие на родителски умения” е повишаване знанията и уменията на бъдещите родители, както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждането на детето от 0 до 7-годишна възраст. Повишаване на познанията и подобряване на уменията на родителите за отглеждане на децата, в унисон с особеностите на ранното детско развитие и потребностите от адекватни грижи, както и създаване на подходяща семейна и общностна среда за правилното физическо и психическо развитие на детето в ранното детство.

 

„Семейно консултиране и подкрепа”

Основна цел на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” е подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Изпълнението на дейността ще спомогне за повишаване на компетентността и способностите на родителите да изпълняват по-качествено своите родителски роли чрез промяна на нагласите, отношението, разбирането, знанията и уменията за доброто родителстване.

За предоставяне на услугите е назначен екип от специалисти: медиатор, социален работник от 0-3г., социален работник от 3-7г., юрист и медицинска сестра.

„Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”

Целта на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” е подкрепа за деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас на масовото училище.

 

„Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията”

Целта на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията”е подпомагане на деца с увреждания и техните семейства.Целева група на услугата са деца с увреждания и техните родители. Дейностите включват: раннo разпознаване на увреждането, придружаване на родителите и лекарите при съобщаване на увреждането в Родилен дом; прием и комплексна програма за ранна интервенция в Центъра; психологично консултиране; психомоторно стимулиране и възстановяване; рехабилитационни и социални услуги; предоставяне на адекватни медицински услуги.

Назначен е екип от специалисти: психолог, лекар-педиатър, медиатор, специален педагог и логопед.

Целеви групи:

Основните целеви групи деца на възраст от 0 до 7 години са:

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца, непосещаващи детска градина или неползващи друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми;

- Деца от непълни семейства.

 

Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.):

- Родители от уязвими етнически групи;

- Родители, получаващи социални помощи;

- Безработни родители;

- Родители на 3 и повече деца;

- Самотни родители;

- Бъдещи родители от уязвими групи;

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

- Родители на деца с увреждания;

- Родители на деца със здравословни проблеми;

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);

- Здравно неосигурени родители;

- Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си;

- Родители без или с ниско образование;

- Родители, живеещи в лоши жилищни условия.

 

Обща цел:

 

Прилагане на местно ниво на комплексен подход за повишаване качеството на живот на уязвими групи от населението, превенция на социалното им изключване и преодоляване ефектите на предаване на бедност между поколенията чрез създаване на Общностен център за деца и семейства .

 

Специфични цели:

 

• Подобряване качеството на живот и грижа за уязвими групи деца чрез прилагане на комплексни мерки и услуги за ранна интервенция, преодоляване на рисковете от изоставяне и неглижиране и подкрепа в периода на ранно развитие;

• Създаване на условия за формиране на родителски умения сред уязвими групи родители, социално включване и интегриране на максимален брой хора от уязвими общности в неравностойно положение, в т.ч. ромската общност в община Сливен;

• Създаване на условия за подобряване на образователната среда и реализиране на устойчиви образователни политики, насочени към деца от рисковите групи живеещи на територията на общината;

• Подкрепа за формиране на родителски умения и подобряване грижата за децата в семейството с цел намаляване риска от изоставяне и неглижиране;

• Създаване на условия за равен старт на деца от уязвими групи при постъпване в начална училищна степен чрез подобряване на достъпа до предучилищното образование, мониторинг на готовност за обучение, редовно проследяване на физическото развитие и здравословно състояние;

• Осигуряване на подкрепяща среда за успешна социализация на деца от уязвимите групи чрез организиране на дейности за привличане, адаптиране и съвместно обучение на деца от различни етноси и включване на родителите в този процесс;

• Разширяване на материалната база, чрез изграждане на филиал към общинска детска градина, с цел обхващане на деца в предучилищна възраст от рискови групи и създаване на необходимите условия за качествено функциониране на Общностен център за деца и семейства.

Услугите се предоставят безплатно!

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев