Община Сливен

Обществено обсъждане на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се проведе днес

------------------------------------
20.03.2017 / 14:39

На 20.03.2017 г. под ръководството на областния управител Татяна Петкова се проведе обсъждане на проекта на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Сливен.

Участваха представители на четирите общини в областта, на РУО, РЗИ, РДСП, на двата Центъра за подкрепа на личностното развитие в Сливен и Котел, Помощните училища в Сливен и Нова Загора, УНИЦЕФ, Съюза на работодателите в системата на народната просвета, неправителствени организации и Областния съвет на децата.

 

При откриването на срещата Петкова благодари на екипа, назначен с нейна заповед, който разработи стратегическия документ. Той е изготвен на основание чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование. Петкова поясни още, че областната стратегия се разработва въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Анализът на потребностите се разработва от съответните общини и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. От своя страна областният управител утвърждава стратегията след съгласуване с Областния съвет за развитие и РУО. Въз основа на утвърдената и съгласувана областна стратегия, до края на месец април общините разработват своите стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и плановете за изпълнението им.

 

Илонка Толева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Сливен, представи структурата и съдържанието на областната стратегия. Визията на документа предвижда осигурена подкрепа, подходяща среда и възможност за оптимална степен на развитие на потенциала, способностите и уменията за успешна реализация и участие на децата и учениците от област Сливен във всички аспекти на живота в общността. Стратегията съдържа аналитична част, SWOT-анализ и стратегическа част. Стратегическите цели са: Пълноценна социализация на деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания; Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от област Сливен; Утвърждаване на приобщаващото образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система; Зачитане на индивидуалните потребности и развиване на уменията на всяко дете чрез прилагане на диференцирани подходи.

 

Участниците в обсъждането имаха възможността да изкажат своите мнения и коментари, които ще бъдат взети под внимание. Областната стратегия ще бъде съгласувана на заседание на Областния съвет за развитие в началото на месец април и утвърдена от областния управител.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев