Община Сливен

Областният управител Татяна Петкова с покана до партиите и коалициите за участие в консултациите за сформиране на РИК

------------------------------------
27.01.2017 / 10:06

С Указ № 59 от 24 януари 2017 г./обн. ДВ, бр.9 от 26 януари 2017 г./ Президентът на Република България, насрочи изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

 

Предвид това и на основание чл.60, ал.7 от Изборния кодекс, Областният управител трябва да направи предложение до Централната избирателна комисия за назначаване на Районна избирателна комисия. Предложението трябва да се направи след консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

 

Съставът на РИК за 21-ви Сливенски изборен район е с общ брой 13 члена /чл.61, ал.4, т.1 от ИК/, включително председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка районната избирателна комисия (РИК). Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

 

Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар при запазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както следва:

 

- ПП „ГЕРБ" - 4 членове;

 

- Коалиция „БСП лява България” - 2 членове;

 

- ПП „ДПС" - 2 членове;

 

- Коалиция „Реформаторски блок“ - 1 член;

 

- Коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член;

 

- Коалиция „България без цензура“ – 1 член;

 

- ПП „Атака" - 1 член;

 

- Коалиция „АБВ“ – 1 член.

 

В тази връзка се обръщам към Вас с покана да участвате в консултациите за сформиране на Районна избирателна комисия, които ще се проведат на 29.01.2017 г. (неделя), от 10.30 часа, в зала „Георги Данчев”, партерен етаж в сградата на Областна администрация Сливен.

 

Представителите на партиите или коалициите от партии, участващи в консултациите да бъдат надлежно упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партиите или коалициите от партии лица.

 

На срещата е необходимо да представите:

 

- заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г. /датата на насрочване на изборите/, или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

 

- писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /приложение към настоящото писмо/;

 

- пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите когато в консултацията участват упълномощени лица /оригинал или заверено копие/.

 

- копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).

 

- предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т.3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Предложението за резервните членове следва да отговаря на чл.60, ал.3 от ИК;

 

Разчитам на Вашето присъствие.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев