Община Сливен

През четвъртото тримесечие на 2016 г. Инспекцията по труда в Сливен е извършила 563 проверки. Установени са 2752 нарушения

------------------------------------
26.01.2017 / 09:14

През четвъртото тримесечие на 2016 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Сливен извърши 563 проверки. За периода са констатирани 2752 нарушения на трудовото законодателство. От тях 1693 бр. са нарушенията, свързани със задълженията на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

По време на извършените проверки през четвъртото тримесечие на 2016 г. Д ИТ със седалище Сливен приложи общо 2663 принудителни мерки, в т. ч.:

 

- дадени задължителни за изпълнение предписания - 2658 бр.

 

- актове за спиране на машини и съоръжения - 5 бр.

 

Съставени са 119 акта за установяване на административно нарушение.

 

Особено внимание при извършените проверки през отчетния период е отделено на законността при осъществяване на трудовите право отношения. Акцентира се върху наличието на трудови договори в писмен вид, разпределение на работното време, почивките и отпуските, редовното изплащане на трудовите възнаграждения.

 

През тримесечието са издадени 4 разрешения за работа на непълнолетни лица. Трудът на непълнолетните лица се ползва със специална закрила от българското законодателство. Непълнолетните могат да бъдат наемани на работа само след издадено от Дирекция „Инспекцията по труда” разрешение за всеки отделен случай. Основната икономическа дейност, в която са поискани разрешителните, е ресторантьорство и търговия. Приемането на работа на лица до 18-годишна възраст без разрешение от Инспекцията по труда се квалифицира като престъпление. В Наказателния кодекс е предвидена санкция лишаване от свобода и глоби в солидни размери за работодателите, които наемат на работа непълнолетни лица без разрешение, издадено от Инспекцията по труда.

 

Дирекция „Инспекция по труда” Сливен извършва проверки на всички земеделски производители на територията на областта за законосъобразното възникване на трудовите отношения. От 2015 г. земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, розов цвят и лавандула, могат да се възползват създадения в КТ облекчен ред за наемане на работна ръка по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Този договор е с продължителност от един ден. Образците на еднодневни трудови договори се заверяват в дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на имотите. За размерите на осигурителните вноски, както и по други въпроси, свързани с този вид договор можете да се консултирате на тел. 044/622923 или на място в инспекцията.

 

През отчетния период са предоставени 264 броя еднодневни договори. Реализирани са 80 броя проверки от Д ИТ Сливен на земеделски стопани. В момента се тества програмният продукт, който надгражда досегашната система за заверяване на образците на еднодневни трудови договори. Средствата са осигурени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Новите функционалности на продукта ще позволят земеделските стопани сами, без да ходят на място в дирекциите „Инспекция по труда“, да регистрират еднодневни трудови договори по всяко време - в извънработно време, в почивни дни.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев