Община Сливен

Регионален исторически музей - Сливен обявява конкурс за 2 свободни длъжности

------------------------------------
18.01.2017 / 10:49

Регионален исторически музей – Сливен обявява конкурс за длъжността уредник в отдел „Нова и най-нова история" код по НКПД 26216004, КИД 9102.

І. Изисквания за заемане на длъжността:

 

1. Образование – висше.

Образователно-квалификационна степен – бакалавър /магистър.

2. Специалност – история.

3. Като предимство се считат:

- Компютърна грамотност;

- Допълнителна квалификация;

- Присъдени научни степени и звания;

- Чуждоезикова подготовка.

 

ІІ. Необходими документи:

 

1. Заявление.

 

2. Автобиография по европейски формат.

 

3. Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие.

 

4. Документи, удостоверяващи допълнителна квалификация.

 

5. Медицинско свидетелство – при назначаване на одобрения кандидат.

 

6. Свидетелство за съдимост – при назначаване на одобрения кандидат.

 

Срок за подаване на документите – 30 дни от датата на публикуването на обявата. Документите се подават в Регионален исторически музей – Сливен.

 

IІІ. Начин за провеждане на конкурса

 

1. По документи.

 

2. Събеседване с кандидатите по специалността.

 

Директорът на РИМ – Сливен назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок за датата на конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.

 

Резултатът от конкурса се обявява в интернет страницата на РИМ - Сливен в тридневен срок от провеждането му.

 

За справки:

 

Регионален исторически музей – Сливен,

 

гр.Сливен, бул. „Цар Освободител” № 18, тел.: 044/622495; 623796,

 

 

 

Регионален исторически музей – Сливен

 

Обявява конкурс за длъжността уредник в отдел „Етнография",

 

код по НКПД 26216004, КИД 9102.

 

І. Изисквания за заемане на длъжността:

 

1. Образование – висше.

 

Образователно-квалификационна степен – бакалавър /магистър.

 

2. Специалност– етнология / история.

 

3. Като предимство се считат:

 

- Компютърна грамотност;

 

- Допълнителна квалификация;

 

- Присъдени научни степени и звания;

 

- Чуждоезикова подготовка.

 

ІІ. Необходими документи:

 

1. Заявление.

 

2. Автобиография по европейски формат.

 

3. Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие.

 

4. Документи, удостоверяващи допълнителна квалификация.

 

5. Медицинско свидетелство – при назначаване на одобрения кандидат.

 

6. Свидетелство за съдимост - при назначаване на одобрения кандидат.

 

Срок за подаване на документите – 30 дни от датата на публикуването на обявата. Документите се подават в Регионален исторически музей – Сливен.

 

 

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса

 

3. По документи.

 

4. Събеседване с кандидатите по специалността.

 

Директорът на РИМ – Сливен назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок за датата на конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.

 

Резултатът от конкурса се обявява в интернет страницата на РИМ - Сливен в тридневен срок от провеждането му.

 

За справки:

 

Регионален исторически музей – Сливен,

 

гр.Сливен, бул. „Цар Освободител” № 18, тел.: 044/622495; 623796,

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев