Община Сливен

Представиха първата фаза от изработването на Регионалното прединвестиционно проучване за ВиК-Сливен

------------------------------------
16.01.2017 / 13:19

Представиха първата фаза от изработването на Регионалното прединвестиционно проучване за ВиК-Сливен.

Събрани са данни за съществуващите водоснабдителни системи и съоръжения – водоизточници, санитарно-охранителни зони, ПСПВ, помпени станции, резервоари, дължина, диаметър и вид на довеждащи и магистрални водопроводи, разпределителна водоснабдителна мрежа, справки за водни количества, аварии, загуби, експлоатационни разходи – за населените места с над 50 жители, съобщиха от дружеството.

Извършени са и посещения на място, енергийно и конструктивно обследване, изчисления на воден баланс с реална консумация и загуби, лабораторни измервания на качеството на водите, измервания на поток, налягане в системите и изчисляване на загуби. От анализа става ясно, че загубата на вода за Сливен е 74,87 %, за Нова Загора – 85,25 %, за Твърдица е 78,53 %, а за Котел е 82,56%. В сливенските квартали „Младост“, „Ново село“, „Даме Груев“, „Българка“ и централна градска част тръбите – стоманени или етернитови, са силно амортизирани, с малки диаметри, без необходимия напор и често авариращи.

Същото е положението и в другите населени места. Извършен е и анализ за качеството на питейната вода. В някои населени места се наблюдават трайни отклонения в параметрите.

В рамките на тази първа фаза са валидирани границите на агломерациите на територията на ВиК-оператора. Валидирани са 2 агломерации с над 10 000 жители (Сливен-Речица и Нова Загора) и 10 агломерации с между 2 000 и 10 000 екв. ж. Извършено е обследване и анализ на ефективността на канализационната система и е изготвена карта с актуалната канализационна мрежа.

Констатирано е, че сглобките на бетоновите елементи са с разминаване, като са се образували стъпала, които затрудняват безпроблемното движение на водата и са предпоставка за задържане на битови материали и отпадъци. Стените на тръбите са изронени и са се образували отвори.

Проблеми се наблюдават и при функционирането на ПСОВ в Сливен и Нова Загора. Въз основа на целия подробен анализ са изведени препоръки за вземане на мерки за подобряване на параметрите на цялата водоснабдителна и канализационна мрежа на населените места в областта.

През втората фаза от изготвянето на РПИП ще бъде подготвен и предаден Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за проектите в агломерациите над 10 000 екв.ж. Третата фаза ще включва изготвянето на идейни проекти за линейна ВиК инфраструктура в обхвата на инвестиционното намерение. "Фокус"

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев