Община Сливен

Кметът на Сливен регламентира местата за политическа агитация по време на изборите

24.02.2017 / 19:19:57

Специално поставените табла по главната улица на бул. „Цар Освободител” в Сливен са регламентираните места за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали за насрочените на 26 март 2017 година избори за народни представители. Това се посочва в заповед, издадена от кмета Стефан Радев. Разпределението на таблата между кандидатите е по схема, като номерацията на таблата е съобразена с поредността на номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети в бюлетината, участващи в изборите.

Агитационни материали на сгради, огради и витрини, трябва да се поставят само след писмено съгласие на собственика или управителя на имота. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава, в съответствие с чл. 183 от Изборния кодекс. Агитационните материали се поставят така, че при премахването им да не се нанасят вреди на конкретните обекти, както и да се опази околната среда. Кметовете на кметства и кметските наместници трябва да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места, при спазване на посочените в заповедта изисквания.

Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни и информационно-разяснителни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите и публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания. Не се допуска използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението. Забранява се ще използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, както и използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на участниците в информационно-разяснителната кампания и кандидатите. Забранено е използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Забранено е да се използва държавният и общинският транспорт за предизборна агитация. Не се допуска провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации. Със заповедта се забранява предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди. Не трябва да се поставят агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. В търговска реклама не трябва да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

Партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали в 7- дневен срок след изборния ден, в изпълнение на разпоредбите на чл. 186, ал.3 от Изборния кодекс.

Актове за установяване на административни нарушения по чл. 472, и чл. 473 от Изборния кодекс, се съставят от оправомощени в нарочна заповед длъжностни лица от общинската администрация. Установяването на нарушенията, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложена на секретаря на Община Сливен Валя Радева.

Предизборната кампания се открива на 24 февруари 2017 година и приключва в 24 часа на 24 март 2017.

 

Copyright © 2008-2023 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев