Община Сливен

По предложение на кмета на Сливен Стефан Радев Общинският съвет разгледа и утвърди План за младежта за 2017 г.

24.02.2017 / 12:17:15

По предложение на кмета на Сливен Стефан Радев Общинският съвет разгледа и утвърди План за младежта за 2017 година по време на своето заседание на 23 февруари. В него са разписани дейностите на отговорни институции и неправителствения сектор, свързани с изпълнението на държавната политика за младежите.

Общинската политика е насочена към създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младите хора и участието им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно и регионално ниво чрез дейности, които насърчават тяхното развитие.

В Плана за младежта са залегнали дейности за насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, за подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, както и за насърчаване на здравословния начин на живот. Сред приоритетите е превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение и развитие на младежкото доброволчество. Разписани са дейности за повишаване на гражданската им активност, за развитието в малките населени места, на междукултурния и международния диалог, както и повишаване на ролята на младежите в превенцията на престъпността.

Приоритет в работата на община Сливен е насърчаването на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора. Акцент е образователната политика на Община Сливен, като се създават условия за нормален учебен процес. Извършено е саниране на всички общински училища на територията на Сливен. На средищните училища са предоставени училищни автобуси за обезпечаване транспорта на учениците, подлежащи на задължително обучение от съседните населени места на територията, на които няма училище. Създадена е организация за целодневно обучение и осигурено обедно хранене за всички ученици.

За да удовлетвори разностранните интереси на младите хора от общината, Младежкият дом подпомага развитието на интересите и дарованията им в тяхното свободно време – професионални, творчески, културни, социални, духовни и други. Младежкият дом работи за стимулиране на здравословния начин на живот на младите хора, като извършва превантивна дейност в следните направления: зависимост от наркотични вещества и алкохол, сексуално и репродуктивно здраве, подпомагане на връстници в неравностойно положение и младежи в риск.

Община Сливен е една от водещите общини в предоставянето на социални услуги, които са насочени към социална защита на деца и млади хора и са в съответствие със социалната отговорност на местната власт. Също така общината разполага с една от най-добрите спортни бази в страната. В тези бази се провеждат спортни мероприятия от националния и международен календар. За масов спорт са изградени осемнадесет спортни площадки със свободен достъп. Функционират два открити и един закрит плувни басейни.

Изпълнението на Плана за младежта ще създаде необходимите институционални предпоставки за предприемане на целенасочени действия и реализация на програми и политики насочени към младите хора на територията на общината.

 

Copyright © 2008-2023 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев