Община Сливен

Община Сливен работи успешно за подобряване дейностите в социалната сфера и образованието чрез финансирането им

09.02.2017 / 14:48:57

Община Сливен отчита през 2016 година активна дейност по отношение изграждането на ефективна система за образование, социални дейности и здравеопазване, повишаване на доходите и създаване на заетост. В доклад за дейността на общинската администрация за миналата година, който предстои да бъде приет от Общинския съвет, е отчетено успешното прилагане на измененията в Закона за предучилищното и училищното образование. Бяха изготвени и приети две нови наредби - Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата и Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен. Създаде се ред за приемане на деца в детски и учебни заведения, като за целта бяха изготвени критерии след широко обществено обсъждане и изслушване желанията на родителите. През миналата година започна подготовката за въвеждането на централизиран електронен прием в детските градини, ясли и училища. Този начин на кандидатстване се прави за пръв път в града и общината. Очаква се системата да заработи през месец март тази година.

Бяха отпуснати стипендии със средства от общинския бюджет на деца и младежи с изявени дарби. Дадени са 11 стипендии на обща стойност 17 820 лв., с размер на стипендията 135 лв. и срок на изплащане 12 месеца. Подпомогнати са двойки с репродуктивни проблеми. От бюджета на общината се осигуриха 70 000 лева. В Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала, постъпиха 17 заявления за финансово подпомагане. От периода на създаването до края на 2016г. са родени над 20 деца чрез ин-витро процедури с финансовата помощ на Общината. Размерът на помощта беше увеличен през 2016 година от 2 000 лева на 3 000 лева.

Успешно беше реализиран проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, който стартира от 01.11.2016 г. Ежедневно се предоставя топъл обяд на три хиляди лица от община Сливен в определени целеви групи.

От началото на февруари 2016 г., Община Сливен изпълнява Проект „Подкрепа и разширяване на дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен Социален патронаж, град Сливен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Към 31.12.2016г. общо са обхванати 307 броя потребители и са назначени 119 лични асистенти. Проектът приключва на 30.11.2017г.

Община Сливен осигури безвъзмездно дърва за огрев на хора с увреждания, на ветерани, участвали във Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали.

През 2016 г. бяха обновени и ремонтирани детски ясли. Осигурени са компютърни системи за всички детски ясли и Детска млечна кухня, както и достъп до интернет.

Проведоха се редица здравни кампании – осигуряване на безплатно изследване на граждани за диабет, извършени са безплатни дентални прегледи на потребителите в социалните заведения и провеждане на лечение от специализиран екип от специалисти в гр. София. Медицинските специалисти от детските ясли и градини участваха в редица обучения, организирани от РЗИ - Сливен, за здравословно хранене на децата.

 

Copyright © 2008-2023 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев