Община Сливен

Вести от Нова Загора

21.03.2013 / 16:39:13

Двадесет и петото заседание на Общински съвет Нова Загора беше открито в 9.00 часа на 21 март 2013 г. от председателя д-р Константин Тачев. Той представи новия общински съветник от ПГ „ГЕРБ” – Стоян Петров Петров. Пред станалите на крака свои колеги общински съветници, кметове на населени места и присъстващи в залата, Стоян Петров положи клетва като общински съветник.

Двадесет и петото заседание беше и първото, на което Ивайло Енев присъства като заместник кмет на Община Нова Загора.

Към предварително внесените 70 точки от Дневния ред, общинските съветници гласуваха в него да влязат още 15.

От общо 85-те точки от Дневния ред 5 бяха върнати за преразглеждане.

На заседанието си Общински съвет Нова Загора прие стратегически документи: Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Нова Загора, План за развитие на младежта в Община Нова Загора през 2013 г., Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. в община Нова Загора, Годишен план за 2013 г. по изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги.

При внасянето за разглеждане на Предложение на кмета на Община Нова Загора по точки 58 и 59 от дневния ред относно Предложения за продажба чрез публичен търг на поземлени имоти – частна общинска собственост ПИ № 000103 и ПИ № 000251по КВС на с. Радецки, беше изказано мнение при предварителното разглеждане на Постоянната комисия по общинска собственост за оценките на имотите. Кметът на с. Радецки Диньо Иванов взе отношение по темата. Според него тези терени не могат да се използват като земеделска земя, затова приема оценките за много точни. Двете точки бяха върнати за преразглеждане, след като бъде направена нова оценка.

Не беше прието Предложението на кмета Николай Грозев по т. 84: Одобряване на ПУП – парцеларен план с. Радево, община Нова Загора.

Дебати предизвикаха и три точки от Дневния ред, свързани с Предложения за изработване на ПУП – план за застрояване на три поземлени имота: ПИ № 000441 (по т. 73-ДР), ПИ № 000443 (по т. 82-ДР) и ПИ № 000325 (по т. 83 –ДР) -и трите в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора. Кметът на с. Млекарево Милена Матева внесе подписка от жителите на населеното място, които изразяват несъгласието си с намеренията на инвеститори да изградят кравеферми и мандра, тъй като се опасяват това да не доведе до замърсяване на околната среда. Общинските съветници приеха несъгласието им към момента, но предложенията по точките бяха върнати за преразглеждане с мотивите кметът на населеното място да съдейства за среща и изясняване на проблемите в присъствието на жителите на с. Млекарево и на инвеститорите. Бяха изказани основанията, че за развитието на с. Млекарево са от значение работните места, които ще бъдат отворени, както и реализирането на самата инвестиция. Обърна се внимание на факта, че при изготвянето на техническите проекти за инвестиционните намерения се спазват строго правилата и нормите, отговарящи на опазването на околната среда.

На 20 март, когато е първият ден на астрономическата пролет, в Художествена галерия „Руси Карабиберов” се откри изложба на студенти-магистри и преподаватели в Националната художествена академия под заглавието „17 мига от… графиката”. Участниците в изложбата бяха представени от уредника на галерията Иван Стоянов.

„На добър час” пожела и началник отдел „Култура и медийна политика” Веска Вълчева. Тя приветства инициативата да се показват творби на преподаватели и студенти на НХА в нашия град и изказа радостта си от това, че тази традиция се поддържа вече 17 години.

В галерията са изложени 32 творби на 10 автори, сред които 4 преподаватели и 6 студенти. „17 мига от… графиката” представлява избрана представителна колекция на принципа на сериозната графика.

Заедно с творбите си, участниците от Катедра Графика, НХА, са изпратили и своето послание:

„Позволяваме си да използваме тази малка закачка за избор на заглавие на настоящата изложба. Графичната изложба на студенти от Художествената академия в София се подрежда за 17-ти път в галерия „Руси Карабиберов” и това се случва винаги с настъпването на пролетта. Неволно си припомняме един хубав стар филм – „17 мига от пролетта” . В нашето мото думата графика е символ на пролетта – в настоящата колекция студентските графики в по-голямата си част са съвсем нови, свежи и изпълнени с добра енергия, също като пролетта. Дипломираните ни наскоро магистри намират едно добро място и една позитивна публика в галерия „Руси Карабиберов” за първата си професионална изява. Участие в изложбата имаме и ние, техните преподаватели, с последните си творби. Правим го с голямо удоволствие, защото през дългите години на тази непрекъсвана хубава традиция на сътрудничество, за нас това е една своеобразна форма на летопис . Надяваме се и в бъдеще всички ние да чакаме изложбата с онова хубаво чувство, с което се чака пролетта.”

Изложбата може да бъде разгледана до 19 април 2013 г.

 

Copyright © 2008-2021 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев