Община Сливен

Коалиция "Съюз за Сливен" настоява кметът Милев да представи документи за бюджетните разходи

12.03.2013 / 15:10:00

В редакцията бе получено писмо на коалиция "Съюз за Сливен" до кмета на общината Кольо Милев. То е във в ръзка с консултациите за бюджета на общината за 2013 г. и отчета на този за миналата година. Ето какво се казва в него:

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Консултации за обсъждане на отчета за 2012 г. и за Бюджет 2013 на Община Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ,

Във връзка с подадената частична информация, касаеща изпълнението на Бюджет 2012 г. и обсъждането на проекто бюджета за 2013 г.,

Ви молим спешно да ни предоставите следните документи:

1. По всички договори за капиталово строителство и за текущи ремонти, както и за ремонтите по „Бедствия и аварии” да ни предоставите:

- Количествено -стойностни сметки по всеки един договор, в едно със справка за извършеното плащане.

- Всички актове за приета извършена работа по гореспоменатите обекти, придружена от справка за извършеното плащане

2. Изискваме копие от договорите в едно с количествено-стойностните сметки по тях и Актовете за извършени дейности, както и справка за изплатените по тях суми за следните договори:

- Договор с „Явлена”

- Договор за видеонаблюдение на гр. Сливен;

- Договор за ремонт и асфалтиране на бул. „Г.Данчев” и паркинга пред спортна зала „Младост”

- Договор за ремонт на автогара –гр.Сливен,

3. По всички договори с външно и европейско финансиране: Количествено-стойностни сметки и Актове за плащане, в едно със справка за извършеното плащане за:

- Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак”

- Възстановяване на път, общинска собственост до историческа крепост „Туида”, чрез укрепване на активна част на срутище, както и Строително-ремонтни дейности „Пътуване през времето, във времето и със времето- интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура.

- Изграждане на Общностен център и филиал на целодневна детска градина „Теменуга”, по проект на „Социално включване”

4. По договорите за :

- чистота- Сметопочистване и сметоизвозване

- депониране и обезвреждане на твърди битови отпадъци,

- обезвреждане/ премахване/ на нерегламентирани сметища,

- озеленяване и поддържане на озеленени площи,

желаем да получим КСС-та, придружени с Актове за приета работа, както и справка за извършените плащания по приетата работа.

5. По Договор за пътна маркировка на община Сливен, искаме да ни предоставите копие на договора, количествено стойностни сметки, актовете за плащане и справка за извършеното плащане по приета работа.

6. Справка за изплатените и дължими суми по :

- Адвокатски хонорар на адвокат Виктория Петкова по т.д. 273/2012 по описа на ВКС за Водния цикъл на гр. Сливен,

- Държавна такса разноски към ВКС като губеща страна по т. дело 273/2012,

- Присъдени разноски по т.д 273/2012, като загубила страна /Община Сливен/ с Решение № 111/04.10.2012 г. по описа на ВКС–за адвокатски хонорар, платен за представителство от страна на „БУЛ ГЕЙТ” ЕООД

- Присъден Хонорар на Адвокатско дружество, във връзка с образуване на изпълнително дело 835/2012 г., присъдени и присъединени към изпълнителното дело,

- Хонорар на Частен съдебен изпълнител, по събирането на задълженията от стана на Община Сливен към „БУЛ ГЕЙТ” ЕООД,

- Натрупани лихви до момента по Решение на Арбитражен съд при БТТП

- Адвокатски хонорар за упълномощен представител на Община Сливен по новообразувано дело № 36/2012 по описа на Арбитражен съд при БТПП

- Такса по сметка на Арбитражен съд БТПП за завеждане на дело № 36/2012,

- Внесена сума за обезпечение на евентуално бъдещо вземане по сметка на Сливенски окръжен съд по Определение № 241/ 13.11.2012г. т.дело № 92 /2012 г.

7. Моля да ни бъде посочено в коя част на Отчета за Бюджет 2012 г , разходите по т. 5 са посочени и отчетени. А неплатените разходи по гореописаната т. 5 , в коя част от предложението за проект на Бюджет за 2013 г. са включени и отразени.

8. Молим за справка: Колко и кои обекти със сключени договори за строителство не са включени в проекта на Бюджет за 2013 г., както и тия, които са включени със занижени и различни от договорените суми.

Настоящата информация ни е нужна във връзка с формиране на мнение, касаещо изразходването на парите на данъкоплатците и на средствата от Европейския съюз.

С увважение: Коалиция „Съюз за Сливен”

Кметът Милев: Вчера предоставихме информацията, която беше поискана в петък от ГЕРБ и „Съюз за Сливен”

На консултациите вчера между общинското ръководство и съветниците за бюджета на община Сливен от общината бе предоставена информацията за разходите за 2012 г. и намеренията за настоящата година във вида, поискан в петък от групите на ГЕРБ и Коалиция „Съюз за Сливен”.

„В събота и неделя служителите работиха, за да подготвят този значителен обем информация. Надявам се, че съветниците ще се запознаят обстойно с нея и ще вземат решение за бюджета. Моето желание е макрорамката му да не бъде променяна и да постигнем консенсус по капиталовата програма. Могат да се направят необходимите корекции, включително и с вътрешни размествания, за да бъде приет бюджетът и да работим”, каза на пресконференция днес кметът на Сливен Кольо Милев.

Той припомни, че миналата година бюджетът е бил 82 млн. лева, сега е увеличен с 9 млн. лева. В новия бюджет обаче са предвидени близо 8 млн. за изплащане на фактурирани просрочени задължения, погасявани по план, чието изпълнение се отчита на тримесечие пред Министерството на финансите. Заложени са и още около 10 милиона за погасяване на заеми на общината и поети ангажименти по вече завършени и недовършени строителни работи, както и 10 млн. лева, необходими за съфинансиране на европейските проекти.

„Само с делегирания бюджет и местните данъци и такси бюджетът на общината достига 60 млн. лева. Събираемостта на таксите след кампанията, която предприехме, е над 100%. Целта на новия бюджет е да изпълним европейските проекти, да осигурим съфинансирането по тях. До момента нямаме задържан проект или спряна процедура. В график сме и с проекта за воден цикъл”, коментира кметът предложенията за намаляване на макрорамката на финансовия документ.

При постигане на консенсус, бюджетът може да бъде внесен и преди редовната сесия. Ако се стигне до преработване на макрорамката, ще е необходимо време за работа на финансистите, както и още 14-дневен период за публичното му оповестяване.

„Знаково е за всяка една община дали работи с една дванадесета от бюджета си, или с приет бюджет, каза още кметът. На въпрос дали общината ще се съобрази с искането на ГЕРБ 30% от сумите от продажба на земи да остават в съответното населено място, кметът посочи, че това законово е уредено – до 30% от реализацията на активите в населеното място могат да се предоставят за изпълнение на капиталови и текущи дейности.

Кольо Милев припомни, че тази година общината е планирала 140 хиляди лева за кметствата. „Аз съм за това кметовете да проявяват по-голяма инициатива. По този начин да реализираме ненужните активи и да се случват добри неща в селата. Да се подпомагат по-малките населени места и да се разпределят солидарно средствата.”

/Пресцентър на община Сливен/

 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев