Община Сливен

Коалиция "Съюз за Сливен" иска подробна информация за харчовете на общината

08.03.2013 / 12:54:51

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ДО И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН

И С К А Н Е

От групата на общинските съветници на Коалиция „Съюз за Сливен”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ,

Във връзка с проведени консултации за обсъждане на отчета за 2012 г. и за Бюджет 2013 на Община Сливен, желаем в писмен вид да ни бъдат дадени следните документи и справки:

1. Копие от всички договори за строителство и текущи ремонти за периода 08.11.2011 до сега., заедно с количествено -стойностни сметки по тях и справка за извършените плащания;

2. Копие от договорите и писмена справка за изплатените суми по месеци по договорите за 2012 г.:

Сметопочистване и извозване на битови отпадъци;

Депониране и обезвреждане на битови отпадъци;

Депониране и обезвреждане на строителни отпадъци;

За премахване (почистване) на нерегламентираните сметища;

За озеленяване и поддържане на зелените площи;

За осветление и поддържане на ел. съоръжения.

3. Копие от договорите и писмени справки за извършените плащания за :

- Пътно поддържане и асфалтиране,

- Зимно поддържане;

- Други договори, касаещи асфалтополагане.

4. Разшифровка на разходите за „Отбрана и Сигурност” за 2012 г., както и разшифровка на предвидените разходи за 2013 г в размер на 1 350 000 лв.

5. Копие от всички договори за консултантски услуги, адвокатски услуги, медийни услуги и друг вид поръчки, в едно с поименна справка за извършените до този момент плащания по тях;

6. Копие от всички сключени граждански договори, както и заверена справка за платените суми по тях от 08.11.2011 г. до сега.

7. Разшифровка на предвидените разходи за спорт по актуализираното приложение 7

8. Подробна справка за изплатените от 08.11.2011 г. до сега на разходните за

- командировки; - пътни разноски;- коктейли, -екскурзии, -подаръци и концерти.

9. Разшифровка на предвидените разходи за 2013 г. за култура, в това число представителни разходи за цветя, подаръци, концерти, коктейли и екскурзии;

10. Анализ по месеци на приоритетните обекти за капиталово строителство за 2013 г.

11. Пълна справка за задълженията на Община Сливен към момента по:

- Завършени и фактурирани обекти;

- по Неприети и незавършени договорирани обекти.

12. Пълна справка за предприетите действия по констатираните злоупотреби в доклада на комисията от общински съветници, с председател доц. Иван Андреев, касаеща обект: „Асфалтиране и благоустрояване на бул.”Георги Данчев” и паркинга пред зала „Младост””.

Коалиция „Съюз за Сливен” настоява да получи тази пълна информация, тъй като счита, че тя умишлено до този момент се укрива от общинските съветници и от гражданите на Община Сливен.

Същата ни е необходима за формиране на мнение, във връзка с предстоящото гласуване за приемане на Отчет за 2012 г. и проекто бюджета за 2013 г.

Молим, до 10:00 часа на 11.03.2013 г., да ни предоставите информацията в пълен обем като избегнете практиката си да криете информацията зад думите „Търговска тайна” или „Конфиденциалност”. В тези случаи се касае за публични финанси и разпореждане със средствата на сливенските данъкоплатци. И гражданите трябва да знаят за какво, защо и как се харчат от кмета на Община Сливен над 80 млн. лв. на година.

С уважение: Коалиция „Съюз за Сливен”

 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев