Община Сливен

Коалиция „Съюз за Сливен”: Ще приемем реален бюджет, съобразен с потребностите на гражданите

01.03.2013 / 12:41:22

П О З И Ц И Я НА КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН”

Уважаеми съграждани, ние, като местна коалиция, не гласувахме отчета за изпълнение на Бюджета за 2012 г. и не приехме Бюджет 2013 г. на Община Сливен по следните причини:

Относно Отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г.:

Непрозрачно изпълнение на одобрения бюджет за 2012 г. по почти всички показатели;

Извършени много и неодобрени от Общински съвет плащания към фирми, консултанти и услуги;

Не са приети две актуализации на Бюджет 2012 г. и въпреки това разходите са извършени;

Системно прикриване на информация от страна на кмета на Община Сливен за поименното изразходване на бюджета за 2012 г., който е почти 80 млн. лв. /осемдесет милиона лева/

Нереално отчитане на всички задължения на Община Сливен към 31.12.2012 г., като посочения дълг от 7.1 млн. лв. /седем милиона и сто хиляди лева/ е нереален, тъй като задълженията са многократно по-големи;

Продължаване на практиката от предходни години да не се приемат завършените обекти, за да не възникват задължения за плащане;

Продължаване на грешната практика да се сключват финансово необезпечени договори, което неминуемо ще доведе до повишаване на дълговете на общината;

Непредоставяне на информация на комисията за проверка на изпълнението на капиталовата програма, чиято работа е умишлено саботирана вече шест месеца;

Пълна липса на информация за многото сключени граждански договори, договорите за консултантски услуги, както и договорите за друг вид услуги;

Липса на диалог и най-вече липса на изпълнение на поети пред гражданите ангажименти.

Относно предложения бюджет за 2013 г.:

Нарекохме го „Социалистическа утопия” по следните няколко причини:

Огромен проект –бюджет от 91.7 млн. лв./ деветдесет и един милиона и седемстотин хиляди лева/, който реално не може да бъде изпълнен, особено в приходната му част;

Заложен ръст в приходите с над 700% средно, спрямо бюджета за 2012 г.

Заложени приходи от продажба на имоти за над 46 млн. лв./ четиридесет и шест милиона лева/, при изпълнение за 2012 г. за около 1.6 млн. лв. /един милион и шестстотин хил. лв/

Заложеният бюджет е на основание на тези очаквани приходи от продажби по §40.00 ( на общински имоти)- огромна капиталова програма от 35 млн. лв./ тридесет и пет милиона лева/, която реално ще остане необезпечена и ще утежни финансовото състояние на Община Сливен;

Липса на приоритети и степенуване по важност за неотложните за града ни мероприятия;

Нереално и необосновано съкращаване на средствата за спорт до само 70 хил. лв. при бюджет от 91.7 млн. лв., което ще доведе до колапс и до закриване на изявени спортни клубове. Ние, в зала по време на заседание, настояхме те да бъдат увеличени със 150 хил.лв., за да се върне поне в границите на миналогодишния бюджет за спорт, но нашето предложение не бе прието от Общинска администрация;

Притеснени сме от заложените разходи за: „Отбрана и Сигурност” за над 1,35 млн.лв./ един милион, триста и петдесет хиляди лева/., което е по-голям бюджет от този на поделенията на МНО в региона;

Учудени сме и от многото други заложени разходи като пример за това е:

Изготвяне на “Карта за шума” в Община Сливен на стойност 71 хил.лв.

Ремонт на съоръженията на Автогарата за близо 200 хил.лв., след като за 2012 г. вече бяха отделени 300 хил.лв. по същият ремонт;

Асфалтиране на бул. ”Георги Данчев” за над 550 хил.лв., въпреки приетия доклад от Комисията на доц. И. Андреев, че обекта е с нереално завишени цени и количествата по количествено стойностни сметки са в пъти завишени.

Коалиция „Съюз за Сливен” ще приеме бюджет на Община Сливен, който е реален и съобразен с потребностите на гражданите! Отхвърляме опитите да ни се приписва политизиране при гласуване на важния за града ни бюджет.

Ние сме местна коалиция и нашата основна задача е един проспериращ град Сливен. Първата стъпка в тази насока направихме, като съвместно с други групи и съветници намалихме данъците за граждани и фирми и приехме облекчения за бизнеса и за инвеститорите, които откриват нови работни места.

Предстои ни още много работа, която може да бъде свършена, ако има чуваемост и отговорни действия от страна на администрацията. Практиката да се дават празни обещания на хората трябва да бъде моментално прекратена!

Ние ще подкрепим всички добри за града ни инициативи, в т.ч. и справедливите граждански протести.

Само с общи усилия можем да постигнем така жадуваната промяна.

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ СЛИВЕН!

КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН”

 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев