Община Сливен

ТП на НОИ - Сливен съобщава за важни законови изменения

НОИ-Сливен
11.12.2012 / 09:00

Във връзка с изменение на сроковете за представяне на необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения, прието с § 47 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност/ДВ,бр.94 от 2012 г./ ТП на НОИ - Сливен уведомява осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителни каси и самоосигуряващи се лица, че сроковете за представяне на документи в съответното ТП на НОИ са следните:

- от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило пред осигурителя документите за изплащане на съответното обезщетение (болничен лист и/или заявление-декларация);

- от самоосигуряващите се лица - до 15-то число на месеца, следващ този, през който е издаден болничният лист, съответно до 15-то число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50-51 от КСО или обезщетението за отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО.

Въведените срокове не са обвързани с изплащането, начисляването или неначисляването на трудовите възнаграждения и с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО:

След 1 януари 2013 г. осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица са длъжни да представят необходимите документи в новите срокове.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев