Община Сливен

Прокуратурата проверявала фондацията на Стела Костова

Стела Костова
03.06.2011 / 11:25

Както е известно, немалко ромски лидери от Сливен, работещи от години в различни фондации видимо просперираха. Те си построиха къщи – палати и живеят нашироко на гърба на обикновените роми.

Ето коментарът на в.”Торнадо” вчера:

Над 4 млн. долара са потънали в ромски фондации за три години. Средствата са усвоени по линия на Десегрегационната програма на „Ромският образователен фонд - Будапеща", осъществени в пери¬ода 2005-2010г. Много от фондациите са дублирали проектите си и са взимали пари едновременно от няколко места.

„Започнали сме масови проверки в цялата страна. Образувани са преписки в София, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Видин, Хасково, Монтана, Благоевград, Кюстендил, Плевен, Пазарджик. Междувременно от полицията са из¬искани допълнителни материали, вклю¬чително разходни документи за получе¬ните и усвоени от неправителствените организации средства. В рамките на ре¬визиите са получени писмени обяснения от ръководителите на организациите, техните счетоводители и други лица, които имат отношение към данните", разкри пред „Торнадо" източник от про¬куратурата.

„Крадено е поголовно. Ние няма да ос¬тавим нещата така, защото това са пари на ромите, а са отишли за съвсем други цели. Нарушенията са страшни", комен¬тира пред „Торнадо" лидерът на „Евророма" Цветелин Кънчев.

Някои от допуснатите нарушения са наистина скандално фрапиращи.

С пари за интеграция на ромите са плащани наеми на паркинги, бензин, ре¬монт на автобуси, без да се посочва чии са, нито пък договор за наем. Средства са давани за скъпо струващи офиси, купува¬ни са луксозни мобилни телефони или пък техника, която после е оти¬вала за лична употреба. От проверката е станало ясно, че липсват всякакви раз¬ходни документи за превоз на ученици и за маршрутите, по които са пътували тези автобуси. На места са харчени пари уж за учебници за най-малките, въпреки че по закон те се отпускат напълно без¬платно от просветното министерство.

Други представители на ромски фон¬дации пък са си писали космически хоно¬рари за „консултантски услуги". Сред тях е и шефът на „.Лозенец" - Стара Загора Александър Крачолов, който си изписва еднократно възнаграждение от 45 хиля¬ди евро.

Проверката на прокуратурата е уста¬новила и други подобни нарушения. Го¬ляма част от средствата са изразходвани за заплати на ръководителите на про¬екти по места (най-често това са самите ръководители на неправителствените организации), както и за други лица - ко¬ординатори, психолози, административ¬ни и финансови сътрудници. „На практи¬ка много малка част от отпусканите пари е отивала по предназначение. Повечето от средствата буквално са се прахосвали. Значителен дял от отпуснатите пари са харчени неоснователно за администра¬тивни разходи: наеми, офис оборудване, командировки, консумативи, сметки за телефон и ток", коментират още от дър¬жавното обвинение.

Някои от фондациите са успявали да прибират пари едновременно от две, три места. Например „Дром Видин" получа¬ва пари и от Министерството на обра¬зованието, а „Романи Бах" - Факултета е финансирана и от Столична община. „На практика те са крали на 200%. Проверката ни установи, че повечето от парите са отишли за частни нужди", твърдят разследващи. Справка в счето¬водните документи показва, че двете фондации са успели да усвоят общо над 722 хил. долара. Още толкова са получи¬ли и от държавни организации.

Сред фрапиращите случаи е и този с шефа на Мултиетническа фондация "На¬предък" - Пазарджик, която е спечелила по проекти 204 975 долара. Проверката е установила, че по-голямата част от тези суми са оправдани като наеми на офи¬си, заплати на секретарки и технически персонал. Пак с пари по проект е купен и луксозен автомобил, записан на името на Пламен Цанков - шеф на фондацията.

Обект на прокурорски проверки е и „Младежка ромска организация Сливен", Там пък шефка на фондацията е Стела Костова, която е едновременно и общинска съветничка. Разследващите устано¬вяват Конфликт на интереси защото вече като държавен служител Стела Костова взима решения да бъдат отпуснати пари на собствената й фонда¬ция. Отделно тя получава финансиране от над 237 хил. долара по проекти на ромски образователни програми.

Повечето от взетите на мушка организации са представяли само отчети за изразходваните средства, без да пока¬жат първични счетоводни документи.

Има и пари, отпускани щедро на род¬нински начала. Например „Дром - Ви¬дин" е получила 380 972 долара от Ром¬ски образователен фонд - Будапеща.

Както е известно, тези дни герберката Стела Костова бе избрана за зам.-председател на Националния съвет по етническите и демографски въпроси към Министерския съвет. Коментарът е излишен…

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев