Община Сливен

На 16 декември ще се проведе сесия на Общинския съвет - Сливен с дневен ред Синя зона и местните данъци и такси

------------------------------------
12.12.2016 / 10:55

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за създаването на „Синя зона“ в Сливен ще разгледат на заседанието си на 16 декември общинските съветници.

Преди това ще бъде гласувано създаването на Общинско предприятие „Градска мобилност“ и приемане на Правилник за дейността му.

Вносител и на двете предложения е кметът Стефан Радев.

44 точки са заложени в предварителния дневен ред на сесията. На последното си за годината заседание общинските съветници ще разгледат и гласуват още Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата; Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Детски комплекс – Сливен; проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на общината.

Сред останалите предложения за сесията са приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен; приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и изменение, както и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари”.

Общинските съветници ще гласуват също предложението на кмета Стефан Радев за промяна в Приложение 1 към решението за поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане, както и изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.

Местният парламент ще гласува и план-сметката за 2017 г. за разходите за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване, предварително третиране и обезвреждане на битовите и др. отпадъци от община Сливен. "Фокус"

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев