Община Сливен

От фирма "Фортис фасилити" обвиниха Стефан Стефанов в спекулации относно състоянието на Стария бряст, дори може да го съдят

---
01.12.2016 / 16:27

Становище на екипа на фирма "Фортис фасилити" по отношение на създалата се ситуация за състоянието на Стария бряст, изпратено до кмета на Общината. Писмото е подписано от управителя Рашид Рашид и научния ръководител доц. Стефан Мирчев:

"Повод за това писмо до Вас ни дава твърдението на г-н Стефан Стефанов от Фондация „Старият бряст”, че нашият екип крие важна информация за гниенето на вековното дърво и свързаните с укрепването му мерки.

Наложително е да припомним, че първият етап на проучванията ни беше свързан с анализи за здравословното състояние и основните стресори за Стария бряст, като най-важните задачи се свеждаха до следните:

1) Хранителен режим на дървото;

2) Лабораторени анализи за наличието на болестта трахеомикоза (холандска болест);

3) Радиален растеж, степен на развитие и обхват на гнилотите по стъблото и клоните.

Резултатите са отразени в доклад, който е изпратен и се съхранява в архива на община Сливен и поради това няма да Ви досаждаме с подробна информация в това направление. Копие от него е изпратено по електронната поща и до г-н Стефан Стефанов.

Специално внимание ще отделим само на част от третата задача, която беше свързана с определяне на степента и обхвата на гниене на стъблото и клоните. Това изследване беше осъществено под вещото ръководство на д-р Франк Рин (Германия). Той ни осигури необходимата съвременна апаратура и софтуер. Наложително е да посочим, че той е един от най-добрите специалисти в това направление не само в Европа.

Резултатите от анализа със звуков томограф (Arbotom) показаха, че сърцевината (ядрото) е почти напълно изгнила. Дървото е с огромни рани на стъблото и те са основната причина за възникване и развитие на хронично гниене в централната част (ядрото) на стъблото и част от клоните. Здравата част от стъблото, която обхваща средно 20 % от напречнето му сечение (предимно беловината), варира по размери в много широки граници, като минималната стойност е 0 см. (в зоните на хралупите). Заключението на д-р Франк Рин беше, че на този етап незасегнатата от гниене част от стъблото на бряста е с достатъчна здравина, за да гарантира сравнително добра устойчивост на дървото при умерена скорост на вятъра. За по-голяма сигурност той препоръча да се намали короната на дървото и се укрепят основните клони чрез завръзване с въжета тип „cobra“.

Вторият прибор, който използва д-р Франк Рин, е резистограф (Resistograph). Той също е негово изобретение и е произведен във фирмата Rinntech, на която той е собственик. Чрез него се пробива дървото с много тънка игла, която е направена от специална еластична стомана. При забиването на иглата в дървото специални датчици непрекъснато регистрират плътността на дървесината (съпротивлението при пробиването). С помощта на компютърни програми получените данни се трансформират в графики (резистограми). Те са приложени към нашия отчет и от тях установихме, че процесът на гниене на периферната дървесина (беловината) в стъблото на този етап е спрял и поради това д-р Франк Рин не препоръчва да се извършва почистване и ново запълване на хралупата. При добро здравословно състояние на дървото, което е свързано с оптимизиране на хранителния режим, дървесиноразрушаващите гъби не могат да се развият в периферната част (беловина) на дървото, защото при тях доминира сапрофитното хранене.

Вторият (текущ) договор, който е сключил нашият екип с Oбщина Сливен, включва следните лечебни и укрепителни мерки за Стария бряст:

Адрес: гр. София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ет. 4, ап. 4 Електронна поща: office@fortisfacility.com

Телефон: 02/4652466, 0877 774 230 Уебсайт: www.fortisfacility.com

1) Инжектиране на дървото със специален фунгицид срещу „трахеомикоза” – гибелно заболяване за брястовете в Европа;

2) Рязане на част от сухите клони и намаляване обема на короната;

3) Подобряване на ветроустойчивостта на Стария бряст чрез укрепване на клоните с въжета тип „cobra“;

4) Минерално торене с азотен тор (амониева селитра), за да се намали негативното влияние на градските растежни условия;

5) Инсталиране на дендрометър, чрез който точно и лесно да се контролира здравословното състояние на Стария бряст чрез радиалния му растеж;

6) Поставяне на изкуствена кора на хралупите, за да се подобри външният вид на вековното дърво.

Изпълнението на посочените задачи приключи на 27 ноември 2016 година и през месец декември на текущата година ще Ви представим подробен отчет. От задачите се вижда, че не се предвиждат анализи за гниенето на стъблото и корените.

Като обобщение на направените публични обвинения от г-н Стефан Стефанов и извършените от нас дейности през двата етапа можем да напаравим следните изводи:

1) Господин Стефан Стефанов е запознат както с договорите, така и с първия отчет. Той е присъствал на почти всички изследвания, лечебни и укрепителни дейности, поради което няма основание да твърди, че от него е скрита важна информация. При част от нашите дейности използвахме за първи път в нашата страна редица съвременни технологии (диагностика на гниенето, инжектиране на нов фунгицид, приложение на еластични въжета “cobra” и др). Нашите фирмени интереси изискват понякога да ограничим в максимална степен достъпа на външни лица до използваното know-how и поради това при последното ни посещение в гр. Сливен г-н Стефанов беше помолен да напусне обекта. Сходна ситуация възникна и при укрепването на короната на бряста с въжета “cobra”. Немският специалист (г-н Бодо Зигерт) ни помоли тактично по време на обяда да не присъства г-н Стефанов, за да обсъдим някои важни въпроси, свързани с укрепиталната дейност на короната.

2) Твърде спекулативно е използвана реакцията на нашия колега, когато той е видял размера на хралупата. Той не е фитопаталог и не е запознат с резултатите от анализите на д-р Франк Рин, поради което неговата реакция е емоционална и се базира на визуална, неекспертна оценка. Колегата има роля в екипа, която не изисква той да бъде запознат с цялостното изследване до неговото въвличане в проекта. Казаното от него не е официално изявление от името на екипа. Редно би било г-н Стефан Стефанов, преди да представи неговото мнение като обща позиция на „специалистите от ЛТУ“, да направи допълнителна консултация с член от нашия научен колектив. При последното ни посещение не е определяна степента на гниене, защото това не е необходимо. Доказано е, че гниенето на беловината в стъблото на дървото е бавен процес и е неразумно да се очакват съществени промени в обхвата на гнилотата за период само от две години. Нашият екип обсъжда необходимостта да потърси от г-н Стефан Стефанов съдебна отговорност за разпространение на скрит запис без разрешение от нашия колега и създаване на ненужна обществена паника.

3) Научният ни екип винаги се отнася с необходимото уважение и отговорност към обществения контрол, но е редно той да се реализира след представяне на нашия отчет. Готови сме, след като се осигури достъп на заинтересованите лица и организации до нашия окончателен отчет, да подготвим необходимата презентация и да участваме към края на месец декември 2016 г. в публично обсъждане на резултатите от нашата работа.

С уважение,

РАШИД РАШИД

Управител

ДОЦ. СТЕФАН МИРЧЕВ

Научен ръководител на проекта"

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев